OC i AC – duet nie do zastąpienia

Ubezpieczenie OC użytkownika pojazdu mechanicznego jest obowiązkową opcją jest obowiązkowe. Ubezpieczenie OC to finansowe zabezpieczenie w przypadku zdarzenia (np. kolizji), którego będziesz sprawcą. Mając polisę ubezpieczenia OC, nie martwisz się o finansowe skutki tego zdarzenia. Koszty w tym przypadku pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zakupiłeś lub zakupiłaś swoją polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego.

Oprócz ubezpieczenia OC, warto wybrać również ubezpieczenie AC (Autocasco). Dobrowolne ubezpieczenie, które przyjdzie z pomocą w momencie uszkodzenia Twojego pojazdu w wyniku działania osób trzecich czy zjawisk pogodowych, a także w przypadku tzw. szkód parkingowych lub kradzieży. Rozszerzenie OC o AC warto wziąć pod uwagę przy posiadaniu i użytkowaniu samochodu, a także innego pojazdu mechanicznego, np. motpcykla. Motocykliści mają również możliwości rozszerzenia OC/AC o wiele opcji dodatkowych, m.in. ubezpieczenie akcesoriów motocyklowych. Jakich. Więcej dowiesz się, sprawdzając ubezpieczenie motocykla Compensa.

Zdrowie kierowcy podczas jazdy

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)  jest bardzo ważnym uzupełnieniem pakietu złożonego z OC, Autocasco oraz Assistance. Ubezpieczenie NNW to wsparcie wsparcie finansowe m.in. w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnym.

Takie NNW obejmuje swoim zakresem ochrony konsekwencje zdarzeń, do których dojdzie podczas poruszania się samochodem czy innym pojazdem po drodze, ale także podczas parkowania, postoju, wsiadania i wysiadania z auta oraz pozostawienia pojazdu w warsztacie w celu naprawy

NNW obejmuje nie tylko zdarzenia mające miejsce w trakcie poruszania się pojazdem, ale również postoju, wsiadania i wysiadania, a nawet naprawy auta. 

Kiedy przydaje się Assistance?

Kolejnym ubezpieczeniem, z którego warto skorzystać, jest Assistance. Zapewni Ci ono profesjonalne wsparcie specjalistów w razie wypadku, awarii albo utraty pojazdu. Dzięki niemu skorzystasz z holowania pojazdu, jego naprawy bądź otrzymasz auto zastępcze na czas wyeliminowania usterek w Twoim samochodzie. To również ochrona na wypadek nagłych awarii. Dzięki Assistance z jednej strony zyskujesz poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej spore oszczędności w przypadku niespodziewanego zdarzenia.

O co jeszcze można rozszerzyć ubezpieczenie komunikacyjne?

  • ubezpieczenie opon, kół i dętek, które zostały uszkodzone podczas jazdy samochodem;
  • ubezpieczenie szyb – zarówno tych przednich, tylnych, jak i bocznych (pokryje ono koszt ich naprawy lub wymiany);
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego przewożonego samochodem 
  • (zarówno uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego, jak i skradzionego czy zniszczonego przez osoby trzecie);
  • ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub straty;
  • ochronę prawną, w ramach której możesz korzystać z nielimitowanych porad telefonicznych i zyskać pomoc w zakresie sporządzania opinii prawnych na piśmie;
  • ubezpieczenie GAP, dzięki któremu Twój pojazd nie straci na wartości w przypadku szkody czy ubezpieczenie BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody);
  • ubezpieczenie BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody), które skraca proces likwidacji szkody do minimum.

Wszystkie powyższe opcje są dostępne, gdy wybierzesz ubezpieczenie samochodu Compensa.

Archiwum: luty 2022