W wielu aglomeracjach ronda wyraźnie poprawiły płynność ruchu. Podobnie jest również w Polsce, jednak poruszanie się po nim oznacza kilka problematycznych manewrów. Jak wykonać zawracanie na rondzie zgodnie z zasadami? Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że trudno doszukiwać się wiarygodnych zasad. Jak to możliwe? Otóż Kodeks drogowy nie wyraża się zbyt wylewnie na temat skrzyżowań okrężnych. Dlatego w wielu przypadkach pozostaje osobista interpretacja kierowców, kursantów, egzaminatorów i policjantów. Sprawdź, w jaki sposób zawracać na rondzie!

Zawracanie na rondzie – nauka jazdy

Już na etapie kursu na prawo jazdy pojawia się sporo kontrowersji. Nadal widać, że instruktorzy uczą swoich kursantów włączania lewego kierunkowskazu podczas wjazdu na rondo. Ma on informować innych, że kierowca będzie chciał wykonać zawracanie na rondzie albo zjedzie innym zjazdem niż pierwszy. Jednak w przepisach nie ma wzmianki o tym, że tak trzeba robić. Dlaczego więc młodzi kierowcy nadal są tego uczeni? Prawdopodobnie dlatego, że takiego zachowania wymaga wielu egzaminatorów mających władzę, by „oblać” egzaminowaną osobę.

Manewr zawracania na rondzie – jak się do niego przygotować?

Zajmijmy się jednak najpierw innymi kwestiami technicznymi. Jeśli mówimy o rondach jednopasmowych, sprawa jest dosyć prosta:

 • przed wjazdem musisz upewnić się, że pojazdy znajdujące się na nim nie będą chciały przeciąć twojego kierunku jazdy;
 • musisz ustąpić pierwszeństwa (zgodnie z zasadą prawej strony) wszystkim autom z prawej, jeśli przed rondem nie ma znaku „ustąp pierwszeństwa”;
 • będąc już na rondzie, włączasz prawy kierunkowskaz przed zjazdem z niego.

Jednak sytuacja nieco komplikuje się w momencie, gdy na skrzyżowaniu jest więcej niż jeden pas.

Zawracanie na rondzie wielopasmowym

Kluczem do bezpiecznego pokonania takiego ronda jest właściwe przygotowanie się do manewru. Na rondach wielopasmowych stosuje się znaki pionowe i poziome, które informują o kierunkach jazdy. Trzymaj się ich dla zapewnienia sobie i innym porządku podczas przejazdu. Zawracanie na rondzie wielopasmowym jest możliwe ze skrajnego lewego pasa. Już wcześniej zajmij odpowiedni tor, żeby nie powodować na samym skrzyżowaniu dodatkowych utrudnień.

Jak zawracać na rondzie i zrobić to prawidłowo?

 1. Podczas wjeżdżania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym upewnij się, że masz na nim miejsce. Zajmij skrajny lewy pas, jeśli na rondzie jest więcej niż jeden tor jazdy.
 2. Pamiętaj, że przed opuszczeniem ronda powinieneś zająć prawy pas. Dlaczego? Zjeżdżanie z lewego pasa powoduje przecięcie kierunku jazdy pojazdom znajdującym się na prawym pasie. Według przepisów jest to wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. 
 3. Dlatego jeśli zapomniałeś wcześniej zmienić pas na prawy do zjazdu, ustąp pierwszeństwa i dopiero potem zjedź z ronda. 
 4. Nie zapomnij również o kierunkowskazie informującym o zamiarze zjazdu.

Zawracanie na rondzie – kierunkowskaz prawy

Zajmijmy się najpierw rzeczą prostszą w ujęciu wielu kierowców, czyli migaczem prawym podczas zjazdu. Kierowca stosuje na rondzie zasady odnoszące się do skrzyżowań i ma obowiązek poinformować innych uczestników ruchu drogowego o:

 • zmianie pasa, którym się porusza;
 • opuszczaniu skrzyżowania.

Zawracanie na rondzie zawsze kończy się zjazdem z niego, więc naturalne jest obranie toru jazdy, który prowadzi do opuszczenia skrzyżowania. Mijając przedostatni zjazd, musisz uruchomić migacz, aby poinformować innych kierowców o zamiarze opuszczenia ronda.

Zawracanie na rondzie – kierunkowskaz lewy

Jak wspomnieliśmy wcześniej, kursanci uczą się włączania lewego kierunkowskazu przed wjazdem na skrzyżowanie okrężne. Robią tak na kursach i podczas egzaminów państwowych. Taki manewr w połączeniu z lewym migaczem wydaje się jednak dla wielu kierowców pozbawiony sensu. Co mówią na ten temat przepisy? Nie wypowiadają się zbyt obszernie, a Kodeks drogowy na temat rond milczy niemal całkowicie.

Lewy kierunkowskaz na rondzie – dlaczego sporny?

Przepisy dotyczące poruszania się po skrzyżowaniu mówią, że kierowca musi zasygnalizować zmianę pasa lub kierunku jazdy. Czy poruszanie się wzdłuż drogi wyznaczonej przez rondo jest zmianą kierunku? Oczywiście, że nią nie jest. Dlatego jazda w lewo z włączonym migaczem lewym nie ma większego sensu. Zawracanie na rondzie nie wymaga uruchamiania lewego kierunkowskazu, ponieważ cały czas jedziesz wyznaczonym wcześniej torem jazdy.

Zawracanie na rondzie a lewy migacz – orzeczenia sądowe

Zdarzało się, że niezgadzający się z oblaniem egzaminu kursanci pozywali egzaminatorów lub całe WORD-y do sądów. Co bardzo interesujące, w toczących się postępowaniach orzeczenia były spójne i niemal jednobrzmiące. Były one korzystne dla kursantów niewłączających kierunkowskazów lewych przy wjeździe. Oto przykładowe uzasadnienie, które zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a potem podtrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie:

„Stosownie do § 36 ust. 1 rozporządzenia ministrów infrastruktury i spraw wewnętrznych i administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znak C-12 (ruch okrężny) oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się ruchem okrężnym dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierujący zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu”.

Zasady jazdy na rondzie – co musisz wiedzieć?

Jest kilka istotnych wskazówek, których musisz się trzymać, objeżdżając rondo lub po prostu wjeżdżając na nie. Wyszczególniliśmy je w poniższych punktach:

 1. Stosuj się do sygnalizacji świetlnej lub znaków pionowych i poziomych na rondzie.
 2. Ustępuj pierwszeństwa pojazdom będącym na rondzie lub tym z prawej strony, jeśli nie ma znaku „ustąp pierwszeństwa”.
 3. Zajmuj pas odpowiedni do kierunku jazdy (prawy do zjazdu, lewy zaś do jazdy na wprost lub zawracania).
 4. Ustąp pierwszeństwa tramwajowi, który zjeżdża z ronda.
 5. Nie sygnalizuj lewym kierunkowskazem, że wykonujesz zawracanie na rondzie.

Jazda po rondzie – jakich błędów unikać i o czym pamiętać?

Oprócz ogólnych zasad związanych z poruszaniem się po skrzyżowaniach z ruchem okrężnym są też pewne błędy, których warto się wystrzegać. Jeśli ich unikniesz, przełoży się to na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Oto kilka kolejnych porad:

 1. Korzystaj z innych pasów, jeśli do skrajnego prawego jest kolejka, a lewy jest wolny.
 2. Nie wjeżdżaj na rondo, jeśli nie ma na nim miejsca.
 3. Nie zjeżdżaj z ronda z lewego pasa, a jeżeli musisz to zrobić, ustąp pierwszeństwa osobom na prawym pasie.
 4. Pamiętaj o włączaniu kierunkowskazu informującego o zjeżdżaniu z ronda.

O czym warto pamiętać w kontekście zawracania na rondzie i jazdy po nim? O rozsądku i najważniejszych wskazówkach przedstawionych powyżej. Dzięki nim pokonasz bezpiecznie każde rondo. Pamiętaj też, by śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w przepisach Kodeksu drogowego i nie dać się zaskoczyć zmianom, które są cyklicznie wprowadzane. Życzymy szerokiej drogi!

Archiwum: sierpień 2021