Zasady ubezpieczenia autocasco opisane są w dokumencie przygotowywanym przez każdego ubezpieczyciela. To tak zwane OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, gdzie znajdziesz najważniejsze zapisy dotyczące AC. Co ważne, OWU przygotowywane jest dla każdego dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego. Wszystkie je, a także OC, znajdziesz na https://mubi.pl/!

Zakres ochrony 

Ubezpieczenie AC oferowane jest w różnych wariantach. Jeśli zależy Ci na pełnym zakresie ochrony, to powinieneś zdecydować się na AC all risks, które chroni finanse ubezpieczonego w razie kradzieży pojazdu, powstania szkody częściowej oraz szkody całkowitej. Z kolei AC mini jest tańszą opcją ubezpieczenia, którego zakres ochrony najczęściej ograniczony jest do kradzieży i szkody całkowitej – niektórzy ubezpieczyciele zapewniają także ochronę od żywiołów.

Zakres ochrony dotyczy także terytorium. Oczywiście związane jest to z wyjazdami samochodem za granicę – każde AC musi zapewniać ochronę w całej Polske. Również podczas podróży do zdecydowanej większości europejskich krajów otrzymasz wsparcie z polisy AC. Jednak ubezpieczyciele najczęściej wyłączają z ochrony kradzież pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Wyłączenia odpowiedzialności

W OWU znajdziesz także paragraf dotyczący wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. To tam trafisz na listę szkód, za które nie dostaniesz odszkodowania. Najczęściej zalicza się do nich szkody powstałe:

 • umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa,
 • pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego,
 • podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę bez uprawnień,
 • podczas używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • na torach wyścigowych i podczas rajdów,
 • w wyniku eksploatacji pojazdu.

W OWU może znaleźć się także zapis, że ucieczka z miejsca zdarzenia, może sprawić, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Dlaczego? Takie zachowanie jest zawsze podejrzane – zakłada się, że uciekający kierowca był pijany.

Rodzaje sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego kierowcy wyznacza ona maksymalną wartość odszkodowania. W przypadku AC zależy ona między innymi od wartości pojazdu. Dlatego ubezpieczyciele oferują kilka rodzajów sum ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia może być stała lub zmienna. Przy tej stałej, nazywanej także gwarantowaną, odszkodowanie wypłacane jest od wartości pojazdu takiej, jaka była w dniu podpisania umowy. Przy zmiennej sumie bierze się pod uwagę cenę rynkową pojazdu w dniu powstania szkody. Ubezpieczyciele oferują również sumę redukcyjną lub odnawialną. To pierwsza sprawia, że suma ubezpieczenia maleje o wartość każdego odszkodowania. W przypadku odnawialnej tak się nie dzieje – tłumaczy Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Warto wspomnieć także, że suma ubezpieczenia może być:

 • stała i odnawialna, 
 • stała i nieodnawialna,
 • zmienna i odnawialna,
 • zmienna i nieodnawialna.

Najdroższa opcja to suma stała i odnawialna, na którą warto się zdecydować w przypadku drogich i nowych samochodów. Natomiast najtańsze AC będzie sumą zmienną i nieodnawialną.

Sposoby likwidacji szkody

Ubezpieczyciele oferują trzy sposoby likwidacji szkody: kosztorys, warsztat i serwis. Jeśli zdecydujesz się na najtańszy wariant kosztorysowy, to w razie szkody częściowej ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, który oszacuje szkody (weźmie pod uwagę cenę części zamiennych), a Ty dostaniesz odszkodowanie, by we własnym zakresie naprawić uszkodzenia pojazdu.

Natomiast wariant warsztatowy i ASO są podobne do siebie. Jednak w ASO, czyli autoryzowanym serwisie, do naprawy pojazdu użyte będą tylko oryginalne części. W opcji warsztatowej tak nie musi być. Dodatkowo w obu przypadkach ubezpieczyciel rozliczy się bezpośrednio z firmą, która dokonała naprawy. Najdroższy jest wariant ASO. 

Udział własny 

Franszyza redukcyjna, czyli właśnie udział własny, określa część odszkodowania, którą musi pokryć ubezpieczony – wartość może być wyrażona procentowo lub kwotowo. Na przykład, gdy udział własny wyniesie 700 zł, a szkoda zostanie oszacowana na 2000 zł, to ubezpieczyciel wypłaci 1300 zł. Dzięki udziałowi własnemu cena AC może być niższa.

Szkodę minimalną

To tak zwana franszyza integralna. Określa ona kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę. W ten sposób ogranicza się zgłaszanie drobnych szkód, których wycena jest często droższa niż ich naprawa. Zapis ten jest także korzystny dla właściciela pojazdu – każda zgłoszona szkoda trafia do UFG, co potem może przełożyć się na wyższe ceny ubezpieczenia. 

Więcej na temat AC dowiesz się na https://mubi.pl/ubezpieczenie-ac/. Również w porównywarce Mubi znajdziesz atrakcyjne oferty pakietów OC + AC. Szerokich i bezpiecznych dróg!

Archiwum: czerwiec 2021