Odkupienie leasingu przez osobę prywatną lub firmę to popularna forma zgodnego z prawem pozbycia się zobowiązania. Przekazanie umowy z podmiotu na podmiot nazywa się cesją.

Decydując się na nią, dotychczasowy użytkownik nie musi już płacić rat, firma udzielająca auta w leasing zachowuje ciągłość spłat, a nowy użytkownik może uzyskać auto w atrakcyjnym finansowaniu i cenie. Czy odstąpienie od leasingu jest proste i czy warto skorzystać z tego rozwiązania?

Cesja leasingu – czy możliwe jest odstąpienie od leasingu?

Leasingobiorca może zrzec się umowy finansowania samochodu na rzecz innego podmiotu, co fachowo nazywa się cesją leasingu. Jest to najbardziej atrakcyjna forma pozbycia się obowiązku spłacania zobowiązań. Inne polegają np. na całkowitym zerwaniu umowy, co jest skrajnie nieopłacalnym krokiem lub wykupieniu pojazdu po cenie rynkowej. Jednak jeśli kwota jest wyższa od sumy pozostałych miesięcznych zobowiązań, również staje się to nieopłacalnym sposobem odstąpieniacod umowy.

Jak widać, przeniesienie samochodu zdaje się jedynym sensownym rozwiązaniem, które może pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Dlaczego w ogóle ktoś chce pozbywać się auta z korzystnym finansowaniem? Powodów na odstąpienie od leasingu może być kilka, a najbardziej prawdopodobnym jest konieczność pozbycia się obciążenia w sytuacji kiepskiej kondycji finansowej firmy. Kolejny to po prostu wymiana aktualnie posiadanego na inny, które spełniałby obecne wymagania firmy. Trzeci obejmuje sytuacje, w których takie auto po prostu przestaje być potrzebne ze względu na zmianę charakteru wykonywanej działalności.

Obecnie cesja leasingu to praktyka na tyle popularna, że powstają oddzielne serwisy dedykowane na przykład umieszczaniu na nich ogłoszeń wyłącznie w takich sprawach. Jest to po prostu rozwiązanie niezwykle korzystne dla wszystkich stron, dlatego nie możemy się dziwić, że przedsiębiorstwa tak chętnie z niego korzystają.

Odkupienie leasingu auta – niezbędne warunki

Aby przeniesienie leasingu weszła w życie, konieczna jest zgoda trzech stron:

  • firmy udzielającej auta w leasing;
  • obecnego leasingobiorcy (leasingodawcy);
  • nowego leasingobiorcy.

Miej na uwadze to, że porozumienie wymienionych wyżej trzech stron może nieco potrwać.

cesja leasingu – Odkupienie leasingu auta – niezbędne warunki

W pierwszej kolejności obowiązkiem obecnego leasingobiorcy jest znalezienie osoby zainteresowaną cesją leasingu samochodu. Zazwyczaj jest to inna firma, ponieważ odkupienie leasingu przez osobę prywatną może wiązać się z niedogodnościami. Oczywiście taka opcja jest również możliwa, wymaga jednak zmiany leasingu firmowego na konsumencki. W sprawie szczegółów najlepiej skontaktować się z firmą leasingową.

Biorąc pod uwagę, tę możliwość powinniśmy oczywiście dowiedzieć się jak najwięcej o krokach, które będziemy musieli podjąć, aby leasingować samochód. Przede wszystkim musimy pamiętać, że każdy środek trwały, jakim jest przedmiot w leasingu, musi być ubezpieczony. Mowa tutaj nie tylko o ubezpieczeniu OC, ale OC i AC, czyli autocasco, które trzeba dodatkowo dokupić.

Jak wygląda to w praktyce? Jeśli samochód został ubezpieczony przez firmę oryginalnie dającą samochód w leasing, nie będziemy się mieli nad czym zastanawiać — umowa ubezpieczeniowa pozostanie w gestii tego przedsiębiorstwa, a jego koszt zostanie wliczony do raty leasingobiorcy. Nieco więcej wysiłku leasingobiorca będzie zapewne musiał włożyć w cały proces, jeśli będzie musiał osobiście przenieść to ubezpieczenie na siebie.

Przepisanie leasingu na inną firmę – co jeszcze trzeba zrobić?

Poza znalezieniem chętnej osoby lub firmy, dla której przeniesienie zobowiązania będzie korzystne, konieczne jest też złożenie dokumentów do firmy leasingowej w sprawie przeniesienia. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty manipulacyjnej, która w standardowych warunkach wynosi nie więcej niż 1000 zł. Oczywiście nie jest to ani dolna, ani górna granica. Dużo zależy od rodzaju pojazdu. Niezbędny jest też powód cesji leasingu (co wpisać) i dane nowego cesjonariusza.

Dalsze działania są po stronie przedsiębiorstwa leasingowego. Sprawdza ona zdolność finansowo-kredytową proponowanego leasingobiorcy i ustala, czy będzie on odpowiednim podmiotem do odkupienia leasingu. Co ważne, warunki kredytowania nie ulegają zmianie, a nowy użytkownik samochodu będzie najprawdopodobniej korzystał z tych samych ustaleń umownych, co dotychczasowy leasingobiorca.

Cesja a odstępne leasingu

Odstępne to nadwyżka między zapłaconymi ratami za pojazd, wartością rynkową pojazdu w chwili jego zbycia i suma pozostałych rat koniecznych do zapłacenia przez cedenta. Obowiązek zapłaty tej kwoty leży po stronie osoby podejmującej, a nie rezygnującej z leasingu auta, a dotychczasowy użytkownik zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i rozliczenia się z US względem dodatkowego przychodu.

cesja leasingu – Cesja a odstępne leasingu

Można pomyśleć, że cesja leasingu zawsze umożliwia wystawienie ogłoszenia z obowiązkiem wpłaty tej kwoty. Jednak zależne jest to nie tylko od wysokości raty wpłacanej cyklicznie, ale przede wszystkim wkładu własnego i progu wykupu. Można to sformułować na pewnym przykładzie.

Kupując auto w leasingu 5-letnim za 70 tysięcy złotych i z wpłatą własną 15%, decydujesz się na cesję po 3 latach. W warunkach umowy masz zapisany niski próg wykupu, stanowiący 2% wartości pojazdu. Po 3 latach jego wartość rynkowa opiewa na 45 tysięcy złotych. Jakie zobowiązanie pozostaje do spłacenia przez nowego leasingobiorcę?

●   24 raty x 1250 zł = 30 000 zł;

●   wykup 2 % = 1 500 zł;

●   opłata za cesję 800 zł;

●   łączna suma zobowiązań pozostałych – 32 300 zł;

●   wartość rynkowa – 45 tysięcy złotych;

●   odstępne – 12 700 zł.

W takim wypadku możliwe jest uzyskanie pewnej kwoty odstępnego, ze względu na sporą różnicę w zobowiązaniach. Jednak, gdyby kwota ta była niższa (np. 6-8 tysięcy) najprawdopodobniej w grę wchodziłoby przeniesienie leasingu bez tej opłaty. Byłoby to konieczne przez wzgląd na zachowanie atrakcyjności oferty i szybkie znalezienie cesjonariusza.

Cesja leasingu samochodu a zobowiązania każdej ze stron

W momencie wykonania cesji pojawiają się kolejne pytania, np. te związane z koniecznością prawidłowego sporządzenia faktury za przeniesienie praw do umowy leasingu lub rozliczeniem przez dotychczasowego leasingobiorcę. Przeniesienie leasingu, gdzie w grę wchodzą samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze lub inne popularne środki jest rozpatrywana w formule przyspieszonej i zazwyczaj nie trwa długo. Jednak aby dokonać cesji umowy leasingowej, konieczne jest dopełnienie formalności związanych z podatkami.

Przejęcie leasingu auta a wpis w fakturze VAT

Po pierwsze osoba przekazująca prawa do umowy leasingowej musi umieścić w fakturze VAT odpowiedni zapis. Najczęściej chodzi o „odstępne za przekazanie praw do umowy nr” lub tego typu formuły. Nie są one dyktowane konkretnym szablonem. Oczywiście po otrzymaniu takiego dokumentu przez nowego użytkownika może on od razu rozpocząć odliczanie kosztów w postaci rat i podatku VAT każdej z nich.

Dotychczasowy leasingobiorca, który zrzekł się praw do umowy, nie musi obawiać się rozliczenia z US. Dotychczasowe odliczenia podatku VAT i kosztów związanych z kolejnymi ratami nie mają związku ze zbyciem praw do umowy. Cesja obejmująca odstępne zobowiązuje zbywcę do zapłacenia podatku dochodowego od kwoty uzyskanej jako przychód od nowego leasingobiorcy.

Cesja leasingu – czy warto z niej skorzystać?

Czy odstąpienie od leasingu to dobry pomysł? Zdania są w tej kwestii podzielone. Oczywiście w pewnych sytuacjach, gdy konieczne jest ratowanie kondycji finansowej firmy, nie ma się zbytnio nad czym zastanawiać. Leasingobiorca musi radzić sobie dostępnymi środkami, a odstąpienie może być najtańszym sposobem na zakończenie umowy. Jednak w sytuacji, gdy do zakończenia leasingu pozostaje już niewiele czasu, a został on zawarty na korzystnych warunkach, można będzie uzyskać znaczącą kwotę odstępnego.

Pamiętaj, że najprostszym rozwiązaniem jest odkupienie leasingu przez nowego leasingobiorcę. Przeniesienie leasingu na osobę fizyczną jest możliwa, lecz trudniejsza w przeprowadzeniu i nie zawsze tak korzystna dla wszystkich stron.

Archiwum: czerwiec 2021