Prawa klienta związane z wypowiedzeniem umowy OC opisano szczegółowo w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dowiedz się, jak złożyć wypowiedzenie OC PZU z naszego artykułu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W jakim terminie należy złożyć dokumenty?

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w art. 28 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie OC PZU należy złożyć nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. 

Jeśli klient przekroczy termin, ubezpieczyciel będzie miał obowiązek automatycznie przedłużyć ważność polisy, co wiąże się z naliczeniem przysługujących składek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której data zakończenia umowy przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy dokumenty trzeba dostarczyć dzień później.

Co trzeba zrobić po złożeniu dokumentów?

Warto mieć na uwadze, że rezygnacja z polisy zdejmuje obowiązek automatycznego przedłużenia umowy z ubezpieczyciela. Natomiast klient i tak musi wykupić OC – u innej firmy. Jeżeli tego nie zrobi, to nastąpi przerwa w ciągłości ochrony pojazdu. Wiąże się to z dotkliwymi karami finansowymi.

Dla właścicieli nieubezpieczonych samochodów osobowych jest przewidziana kara 1200, 3010 lub 6020 zł. Osoby, które poruszają się pojazdem ciężarowym nieobjętym OC, zapłacą 1810, 4520 lub 9030 zł. Natomiast właściciele maszy zaliczających się do grupy tzw. pozostałych pojazdów uiszczą opłatę w wysokości 200, 500 lub 1000 zł. 

Kwota, jaką trzeba zapłacić za brak aktualnej polisy, zależy od okresu bez ważnego ubezpieczenia. Czas do 3 dni to pierwszy poziom, drugi to okres od 4 do 14 dni, a ostatni to ponad dwa tygodnie bez OC. Ze względu na tak wysokie mandaty nie warto spóźnić się z wykupieniem polisy.

Jak można złożyć wypowiedzenie OC PZU?

Wypowiedzenie OC PZU można złożyć, wysyłając list pocztą lub kurierem. Klienci często decydują się na przedłożenie podpisanych papierów w placówce ubezpieczyciela lub online. 

W pierwszych dwóch przypadkach za moment dostarczenia dokumentów uważa się kolejno stempel pocztowy i dzień, w którym pracownik PZU otrzymał paczkę. Z kolei rezygnacja bezpośrednio w biurze PZU lub online jest przyjmowana natychmiast. Adres, pod który można wysłać list, to Contact Center Grupy PZU ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Natomiast e-mail ubezpieczyciela to [email protected]

Odstąpienie od OC zakupionego na odległość

W przypadku chęci rezygnacji z pakietu nabytego przez telefon lub Internet, klient może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym od firmy ubezpieczeniowej otrzymano potwierdzenie jej zawarcia. Umożliwiają to zapisy zawarte w art. 40 ust.2 Ustawy o prawach konsumenta. 

Kiedy ubezpieczenie OC PZU przestaje obowiązywać?

Istnieją również sytuacje, w których wypowiedzenie OC PZU nie jest konieczne. Ma to miejsce chociażby w przypadku sprzedaży samochodu. Wraz z pojazdem nowemu właścicielowi jest przekazywana polisa. Inne okoliczności, to wyrejestrowanie auta, na przykład wskutek złomowania. Nie trzeba składać wypowiedzenia OC PZU, ale należy przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację pojazdu.

Wypowiedzenie OC PZU nie jest też konieczne w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa ogłasza upadłość. W takiej sytuacji polisa wygasa w ciągu 3 miesięcy. Pakiet wygasa również wtedy, gdy występuje trwałe uszkodzenie auta lub kradzież. W tym przypadku właściciel również powinien pokazać odpowiednią dokumentację, która potwierdzi zdarzenie.

Jak wybrać korzystną ofertę OC/AC?

Zarówno w przypadku poszukiwania korzystnego pakietu OC, jak i AC działają te same zasady. Potencjalny klient powinien na samym początku jasno określić, które opcje pakietu ubezpieczeniowego są mu potrzebne, a następnie zestawić ceny popularnych usługodawców. Przed wyborem OC/AC warto zapoznać się z opiniami klientów, które są umieszczane na forach. Tym sposobem znalezienie korzystnego ubezpieczenia OC/AC nie będzie trudne.

Wzór wypowiedzenia umowy OC w PZU

Pobierz gotowy wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w PZU. Dokument w załączniku zawiera niezbędne informacje na temat klienta, a także szczegóły rezygnacji z usług towarzystwa. Dowiedz się, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzone wypowiedzenie!  

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jeśli wkrótce po zawarciu umowy właściciel pojazdu nie będzie zadowolony z oferty towarzystwa, wciąż może skutecznie wypowiedzieć z bieżącą polisę OC na korzystniejszą. Przepisy zawarte w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych sprawiają, że cała procedura nie jest trudna.

Archiwum: sierpień 2022