Za komisanta uznaje się podmiot przyjmujący zlecenie, a komitentem jest oddający auto. Warto zauważyć, że pierwsza ze wspomnianych stron może być wyłącznie przedsiębiorcą. Umowa komisowa zobowiązuje komisanta do sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek podmiotu dającego zlecenie, za wynagrodzeniem. Jak się je ustala i jakie konkretne zapisy widnieją w treści umowy? Aby to sprawdzić i zobaczyć, jak wygląda przykładowy dokument, czytaj artykuł!

Umowa komisowa – wzór

Zastanawiasz się pewnie, co umieścić w dokumencie i jak go sporządzić, by chronił twoje interesy, a zarazem był zgodny z oczekiwaniami komitenta. Samodzielne umowy komisowej może być czasochłonne, dlatego warto skorzystać z naszej propozycji i pobrać gotowy wzór! 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa komisowa – kluczowe wiadomości

Dokument chroni interesy każdej ze stron. Najczęściej podpisuje się go, kiedy właściciel (komitent) chce skorzystać z usług komisu i sprzedać pojazd w korzystnej cenie. W umowie komisowej jasno określane są zasady przechowywania rzeczy przez komisanta i warunków jej udostępniania potencjalnym kupującym.

Kiedy umowa wygasa?

W większości przypadków umowa jest realizowana w momencie wykonania. Jednak wiele osób decyduje się na zastrzeżenie terminu, po którym ważność podpisanego dokument wygasa. Jeśli strony nie ustalą tego w inny sposób, umieszczając stosowny zapis w umowie, komitent może wypowiedzieć kontrakt w dowolnym momencie. 

Umowa komisowa a kwestie sporne

Należy przy tym pamiętać, że komisant powinien otrzymać zwrot poniesionych wydatków i część wynagrodzenia, jeśli rezygnacja nie nastąpiła z ważnego powodu. Jakiekolwiek roszczenia związane z umową komisową przedawniają się w ciągu 6 lat w przypadku komitenta i 3 lat w przypadku komisanta.

Masz już większą wiedzę na temat takiej umowy. Nasz przykład uwzględnia oczywiście porozumienie w kwestii pojazdu. Sprawdź, jak wygląda i jakie dane zawiera, pobierając wzór.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022