Do największych firm ubezpieczeniowych w Polsce można z pewnością zaliczyć przedsiębiorstwo Compensa. Wypowiedzenie OC jest wykorzystywane przez klientów niezwykle rzadko, jednak warto zapoznać się z całym procesem rezygnacji z usług ubezpieczyciela. Przedstawiamy najważniejsze informacje i udostępniamy gotowy wzór. Na pewno będą pomocne, jeśli zdecydowałeś się zawrzeć umowę z tą firmą, ale po jakimś czasie podjąłeś decyzję o zakończeniu współpracy.

Wzór wypowiedzenia umowy OC w Compensa

Przy składaniu rezygnacji z usług OC trzeba zwrócić uwagę nie tylko na to kiedy i gdzie przedłożyć dokument. Wypowiedzenie ubezpieczenia powinno być też odpowiednio skonstruowane i zawierać kluczowe dane na temat klienta i pakietu. Nie musisz sporządzać dokumentu sam! Pobierz u nas, a następnie wypełnij gotowy druk!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Kiedy można zrezygnować z pakietu Compensa? Wypowiedzenie OC nie jest trudne!

Wszystkie prawa klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy OC, są opisane w 28 art. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także zapisach stworzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Powołując się na obowiązujące przepisy, klient może złożyć wypowiedzenie – w formie pisemnej – nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ostateczny termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku dokumenty można dostarczyć 24 godziny później.

Czy po rezygnacji z aktualnego pakietu trzeba kupić następny?

Jest jedna bardzo ważna kwestia związana z rezygnacją z usług Compensa. Wypowiedzenie OC zwalnia ubezpieczyciela z automatycznego prolongowania umowy. Jednak właściciel pojazdu wciąż ma obowiązek wykupienia polisy dla samochodu, ciężarówki czy motocykla. W innym przypadku zostanie na niego nałożona kara. Warto zauważyć, że mandaty są jeszcze wyższe po wprowadzonych w 2022 roku zmianach.

Dlaczego nie warto ryzykować braku OC?

Kara dla właściciela samochodu osobowego bez ważnej polisy OC to 1200, 3010 lub 6020 zł. Osoba posiadająca nieubezpieczony samochód ciężarowy lub autobus będzie musiała zapłacić 1810, 4520 lub 9030 zł. Natomiast za tzw. pozostałe pojazdy, które nie są objęte ochroną OC, właściciel otrzyma karę 200, 500 lub 1000 zł.

Od czego zależy wysokość mandatu? Głównym kryterium jest czas, w którym pojazd nie był objęty ubezpieczeniem. Pierwszy poziom to termin do 3 dni. Drugi to okres od 4 do 14 dni, a najwięcej trzeba zapłacić, jeśli pojazd był niezarejestrowany powyżej dwóch tygodni.

Gdzie złożyć podpisane oświadczenie o zakończeniu korzystania z polisy OC?

Możesz wybrać któryś z trzech sposobów na rezygnację z usług towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa. Wypowiedzenie OC można złożyć bezpośrednio w biurze ubezpieczyciela lub nadać dokumenty na adres Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Klienci przesyłają również papiery poprzez formularz online, który można znaleźć w odpowiedniej zakładce strony internetowej firmy Compensa. 

Warto mieć na uwadze, że jako moment doręczenia dokumentów w przypadku nadania listu Pocztą Polską traktuje się datę na stemplu. Z kolei dla paczek kurierskich liczy się chwila, w której paczka dotrze pod wskazany adres. Najlepszym sposobem na złożenie wypowiedzenia OC wydaje się droga bezpośrednia – w biurze lub online.

Ubezpieczenie a kradzież lub trwałe uszkodzenie pojazdu

Polisa OC przestaje obowiązywać w momencie udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza. Ten przepis pochodzi z art. 33 pk5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Dotyczy trwałego uszkodzenia pojazdu lub kradzieży.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jak w takim przypadku przebiega zakończenie współpracy z firmą Compensa? Wypowiedzenie OC nie jest wtedy konieczne. Natomiast trzeba przedstawić oświadczenie/zawiadomienie o zaistniałej sytuacji przedstawicielom ubezpieczyciela. 

Dlaczego to konieczne? Jeśli nie zostaną złożone właściwe dokumenty, ubezpieczyciel wciąż będzie wymagał od klienta opłacania składek. Trzeba pamiętać o tym, że dokumenty poświadczające trwałe uszkodzenie lub kradzież samochodu powinny zostać przedstawione po wyrejestrowaniu pojazdu. 

Archiwum: sierpień 2022