Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, potocznie nazywane OC jest rodzajem świadczenia majątkowego. Daje ono ochronę ubezpieczeniową, kiedy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawy szkody wyrządzonej przez siebie w wyniku czynu niedozwolonego. Na mocy ubezpieczenia OC zakład ubezpieczeń bierze skutki szkód na siebie i zobowiązany jest do ich naprawy. Są przypadki, kiedy można wypowiedzieć OC. Wypowiedzenie OC sprawi, że ubezpieczenie nie odnowi się po upłynięciu 12 miesięcy. Dowiedz się więcej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Wypowiedzenie OC – kiedy można to zrobić?

Sytuacja na rynku ubezpieczeń każdego roku się zmienia. Dlatego wielu kierowców decyduje się na zmianę aktualnego ubezpieczyciela, by móc liczyć na korzystniejsze ceny. Wymaga to jednak podjęcia konkretnych działań, czyli wypowiedzenia umowy OC u aktualnego ubezpieczyciela jeszcze przed końcem obowiązywania umowy. Należy też od razu wykupić polisę u innego ubezpieczyciela, można to zrobić wcześniej, ale konieczne będzie podanie nowemu ubezpieczycielowi daty końca obowiązującej umowy. Wypowiedzenie OC pozwala na uniknięcie sytuacji, w której twoje będziesz miał podwójne OC. Jeżeli nie złożysz rezygnacji z polisy, to odnowi się ona automatycznie na ustalonych warunkach.

Czy ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie?

Ubezpieczony pojazd, który pozostaje własnością tego samego kierowcy, zostaje ponownie objęty ubezpieczeniem wraz po zakończeniu poprzedniej polisy. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przedłużenia polisy pod warunkiem, że właściciel pojazdu nie złożył wypowiedzenia OC. Właściciel pojazdu mechanicznego nie musi potwierdzać, że chce, aby jego polisa została odnowiona. Nawet jeżeli kierowca zapomni opłacić składki OC, to jego pojazd nie zostanie bez ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że właściciel danego pojazdu może zignorować obowiązek opłaty składki, w takiej sytuacji ubezpieczyciel może domagać się spłaty na drodze sądowej.

Kiedy OC nie odnawia się automatycznie?

Umowa ubezpieczenia OC nie odnawia się automatycznie w poniższych sytuacjach:

 • po zakupie pojazdu umowa OC, która zawierana była na poprzedniego właściciela, nie przedłuży się automatycznie;
 • samochody otrzymane w darowiźnie lub w spadku, które miały obowiązujące ubezpieczenie, nie będą miały automatycznie przedłużonego ubezpieczenia;
 • krótkoterminowe ubezpieczenie OC nie odnawia się automatycznie;
 • jeżeli składka ubezpieczenia nie została uregulowana w całości, to nie dojdzie do automatycznego przedłużenia umowy OC;
 • jeżeli właściciel pojazdu złożył wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC odnowioną automatycznie?

Jeżeli właściciel pojazdu nie nie złożył wypowiedzenia polisy OC i została ona automatycznie odnowiona, to możliwe jest złożenie z niej rezygnacji. Rezygnację można złożyć właściwie w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że konieczne będzie uregulowanie części składki. Jej wysokość zależna jest od czasu trwania umowy do momentu złożenia rezygnacji.

Kiedy złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Właściciel pojazdu, który chce zmienić ubezpieczyciela, musi złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem polisy. Trzymanie się terminów jest tutaj bardzo istotne. Jeżeli spóźnisz się, chociażby o jeden dzień, to ubezpieczyciel może zażądać od ciebie opłaty za automatyczne wznowienie polisy OC. Spóźnić się można tylko w sytuacji, gdy w ostatni dzień wypada dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy można zrobić to bez konsekwencji następnego dnia roboczego.

Ubezpieczenie OC może zakończyć się w sytuacji, gdy firma, z której usług korzystałeś, ogłosi upadłość. Taka sytuacja nie zdarza się często, ale warto jednak o niej wspomnieć. Jeżeli przydarzy ci się taka sytuacji, to nie trzeba panikować. Musi minąć okres 3 miesięcy od momentu upadłości, by twoja umowa OC uległa rozwiązaniu. Już wcześniej powinieneś jednak poszukać alternatywy w postaci innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wypowiedzenie umowy zbywcy pojazdu

Kupując samochód z aktywnym ubezpieczeniem, nie musisz się martwić aż do jego zakończenia. Pamiętaj jednak, że taka polisa nie odnowi się automatycznie. Możesz też w czasie obowiązywania ochrony OC byłego właściciela zrezygnować z ochrony i wykupić własną polisę. Takie wypowiedzenie możesz złożyć w dowolnym okresie trwania umowy, ale musisz pamiętać o dołączeniu do niego umowy zakupu samochodu.

Właściciele pojazdów powinni pamiętać o tym, że jeżeli chcą korzystać z ubezpieczenia byłego posiadacza pojazdu, to ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki. Wysokość składki zależy nie tylko od charakterystyki samochodu, ale także od właściciela. Składka rośnie między innymi w przypadku osób młodych, które prawo jazdy mają krótki czas. Jeżeli ubezpieczyciel podniesie ci składkę i będzie ona zbyt wysoka, to zawsze możesz złożyć rezygnację z ubezpieczenia. Konieczna będzie wtedy pewna dopłata, ale dotyczyć będzie ona jedynie okresu, gdy ochrona ubezpieczeniowa obowiązywała.

Jedynie nowy posiadacz pojazdu ma prawo do rezygnacji z ubezpieczenia OC. Zbywca nie może wypowiedzieć umowy ubezpieczeniowej dla auta, które sprzedał. Sprzedający musi pamiętać o zgłoszeniu sprzedaży auta do ubezpieczyciela, ma on na to 14 dni od momentu zawracia umowy kupna-sprzedaży.

Wyrejestrowanie pojazdu a wypowiedzenie polisy OC

Wypowiedzenie umowy OC może być też związane z utratą pojazdu. Do takich sytuacji dochodzi w przypadku złomowania auta lub jego kradzieży. Auta sprzedawane za granicę również kwalifikują się do odstąpienia od umowy ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji konieczne będzie dostarczenie umów wypowiedzenia, a także zaświadczeń o wyrejestrowaniu pojazdu do ubezpieczyciela. Dowodem może być dokument potwierdzający złomowanie lub taki, umowa sprzedaży za granicę oraz potwierdzenie, że pojazd został skradziony. Ubezpieczyciel będzie musiał zwrócić ci wtedy niewykorzystaną składkę.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie należy złożyć do ubezpieczyciela na piśmie. Nie trzeba dostarczać go osobiście. Wystarczający będzie skan dokumentu przesłany w wiadomości e-mail. Trzeba jednak zaznaczyć, że za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się dzień, w którym dotarło ono do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli jednak wypowiedzenie zostało wysłane za pomocą Poczty Polskiej, to liczy się data na stemplu pocztowym.

Samo wypełnienie wniosku o wypowiedzenie ubezpieczenia nie jest trudne. Potrzebny będzie ci jednak wzór wypowiedzenia OC. To dzięki niemu najszybciej i najłatwiej doprowadzisz do zakończenia aktualnie obowiązującej polisy. Oto jakie informacje powinny się znaleźć na dokumencie:

 • adres oraz nazwa ubezpieczyciela;
 • dane osoby, która chce wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową;
 • informacje o pojeździe, czyli marka oraz numer rejestracyjny;
 • numer polisy OC, która ma zostać wypowiedziana;
 • informacja o podstawie prawnej, czyli art. 28, art. 28a, art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 • podpis osoby, która chce wypowiedzieć umowę;
 • okres, w którym ubezpieczenie obowiązywało.

Sam wzór jest bardzo podobny w przypadku wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim powinieneś podać poprawne dane ubezpieczyciela oraz swoje. Nie zapomnij również o dokładnym sprawdzeniu tego, czy wpisałeś poprawny numer polisy ubezpieczeniowej. Na rezygnacji z OC musi znaleźć się również zapis odnoszący się do podstawy prawnej!

Zrezygnowałeś z polisy? Dowiedz się, co dalej!

Szukając nowego ubezpieczyciela, musisz pamiętać, że każde towarzystwo inaczej zlicza wysokość składki. Różnice mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych, dlatego szukaj uważnie! Na wysokie ceny mogą być szczególnie narażone osoby, które są w młodym wieku i prawo jazdy mają bardzo krótko. Nie przepłacaj za OC! Korzystaj z porównywarek cen, które dostępne są w internecie.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy!

Darmowy wzór odstąpienia od zawartej umowy OC znajdziesz u nas! Dzięki niemu bez żadnego problemu będziesz mógł zrezygnować z umowy ubezpieczeniowej OC po zakupie pojazdu. Unikniesz też sytuacji, w której będziesz miał podwójne ubezpieczenie.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: październik 2022