Bądź na bieżąco

Czego szukasz?

kategorie prawa jazdy
kategorie prawa jazdy

Przepisy

Kategorie prawa jazdy, które możesz wykonać w Polsce. Które z nich uznaje się za najtrudniejsze?

Kategorie prawa jazdy są obiektem zainteresowań wielu kandydatów na kierowców. Zdobycie uprawnień pomaga w codziennym życiu i może być źródłem dochodów. Jakie typy prawa jazdy możesz zdobyć? Jakie pojazdy możesz prowadzić? Przeczytaj!

Kto pamięta zdawanie na wybraną kategorię prawa jazdy w kilka osób w jednym maluchu? To dawno już minęło, ale nie oznacza, że mniej osób chce zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami. Wręcz przeciwnie, teraz rodzajów aut i innych pojazdów mechanicznych jest zdecydowanie więcej, co zapewnia obecność nowych typów uprawnień. Sprawdź, jakie kategorie prawa jazdy można zdobyć.

Rodzaje prawa jazdy – ile ich jest?

Obecnie w Polsce dostępnych do zdobycia jest 17 różnych rodzajów prawa jazdy. Należą do nich:

 • AM;
 • A1;
 • A2;
 • A;
 • B1;
 • B;
 • B+E;
 • C;
 • C1;
 • C1+E;
 • C+E;
 • D;
 • D1;
 • D1+E;
 • D+E;
 • T;
 • tramwaj.

Kategorie na prawo jazdy – jakie są wymagania?

Kluczowym warunkiem do uzyskania określonych uprawnień jest przekroczenie bariery wiekowej. Najwcześniej możesz starać się o uzyskanie dokumentów na kategorie na prawo jazdy AM. Umożliwia ona poruszanie się motorowerami, czterokołowcami lekkimi oraz zespołami tych pojazdów. Ostatni zapis obowiązuje jedynie na terenie Polski. 

Rzeczą konieczną dla wszystkich rodzajów uprawnień jest posiadanie numeru PKK. To Profil Kandydata na Kierowcę. Wyrabia się go w Wydziale Komunikacji odpowiednim do miejsca zamieszkania.

Kategorie prawa jazdy w Polsce – szkolenie i egzaminy

Nie wystarczy jedynie umieć poruszać się danym pojazdem, by zdobyć na niego uprawnienia. Kandydat musi też przejść badania lekarskie, a w wypadku niektórych zawodów – rozszerzone psychotesty. Kat. prawa jazdy są ściśle związane z rodzajami kursów szkolących przyszłych kierowców do poruszania się danym pojazdem po drogach publicznych. Po ich zakończeniu powinieneś zdać teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy. 

Dodatkowym warunkiem ubiegania się o prawo jazdy jest przebywanie na terenie Polski co najmniej 185 dni. Jeśli jesteś studentem i pochodzisz z innego kraju, przedstaw zaświadczenie, że studiujesz przynajmniej 6 miesięcy.

Kategorie prawa jazdy a ich terminowość

W polskim prawie nie ma wzmianki o tym, że kierowca bez przyczyny traciłby uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednak wszystkie kategorie prawa jazdy wydawane są terminowo, co wymaga pewnych czynności. Niektóre z nich wydawane są na 15 lat. Dotyczy to kategorii:

 • AM;
 • A1;
 • A2;
 • A;
 • B1;
 • B;
 • B+E;
 • T. 

Po upływie tego czasu należy wymienić dokument i odbyć wizytę lekarską potwierdzającą zdolność do prowadzenia pojazdów. Jeśli chodzi o prawo jazdy i ważność, to istnieją też rodzaje wydawane na 5 lat. Zalicza się do nich kategorie:

 • C1;
 • C1+E;
 • C;
 • C+E;
 • D1;
 • D1+E;
 • D;
 • D+E.

Procedura przedłużenia ważności jest taka sama jak w poprzednich przypadku.

Jakie kategorie prawa jazdy na motor są w Polsce i do czego uprawniają?

Poniżej przedstawiamy wszystko, co związane z konkretnymi grupami uprawnień na auta i inne pojazdy. Zobacz, jakie kategorie prawa jazdy na motor są dostępne.

Kategorie prawa jazdy AM

W tym przypadku kierowca może ubiegać się o dokument w wieku 14 lat. Dzięki niemu może kierować:

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim;
 • zestawem pojazdów z przyczepą złożonym z jednego z ww. pojazdów.

Kategorie prawa jazdy na motor – A1

Powinieneś mieć przynajmniej 16 lat, by zdobyć te uprawnienia. W zamian za zdany egzamin otrzymasz możliwość prowadzenia:

 • pojazdów kat. AM;
 • motocykla o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
 • motocykla trójkołowego o mocy do 15 kW;zespołu pojazdów złożonych z ww. i przyczepy – tylko na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy na motor – A2

Musisz mieć ukończone 18 lat, by starać się o zdobycie tych uprawnień. Dzięki zdaniu egzaminu na tę kategorię prawa jazdy zyskasz możliwość kierowania:

 • o mocy maksymalnej 35 kW, stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg;
 • trójkołowcem o mocy do 15 kW;
 • pojazdami kat. AM;
 • zespołem pojazdów ww. z przyczepką na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy na motor – A

Najszersze uprawnienia zdobędziesz, gdy zdasz egzamin na kat. prawa jazdy A. Do pojazdów, którymi będziesz mógł się poruszać, należą:

 • wszystkie motocykle;
 • pojazdy kat. AM;
 • zespoły pojazdów ww. z przyczepką na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy A możesz otrzymać, jeśli masz co najmniej 24 lata. Wiek ten obniża się do 20 lat, jeśli co najmniej 2 lata masz kat. A2.

Kategorie prawa jazdy na samochód i inne pojazdy

Teraz sprawdź, jakie kategorie prawa jazdy na samochód możesz uzyskać.

Kategoria B1

To pewne rozszerzenie uprawnień z grupy AM. Dzięki niemu masz możliwość jeździć czterokołowcem bez ograniczeń pojemnościowych i wszystkimi pojazdami kat. AM. Warunkiem jest ukończone 16 lat.

Kategoria B – podstawa każdego kierowcy

Osoba, która chce zdać egzamin na kategorie B, musi mieć ukończone 18 lat. Dzięki pozytywnemu zakończeniu testów państwowych zyskuje opcję poruszania się:

 • pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów – powyższym pojazdem połączonym z lekką przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg;
 • pojazdami z kategorii AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z auta osobowego o DMC do 3,5 t oraz przyczepy. Maksymalna masa całkowita zestawu to 3500 kg. Gdy zdasz dodatkowy egzamin, łączna DMC zestawu może wynieść 4250 kg;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, również z przyczepa,o o DMC do 750 kg – uprawnienia obowiązujące tylko w Polsce;

Jeśli masz kategorię prawa jazdy B od co najmniej 3 lat, możesz prowadzić też motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, tak jak w przypadku kat. A1.

Kategoria prawa jazdy B+E

Koniecznie musisz posiadać 18 lat do uzyskania tych uprawnień. Będziesz mógł dzięki temu prowadzić:

 • zespół pojazdów z kat. B, z przyczepą o DMC do 3,5 tony;
 • zespół powstały z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy – tylko na terenie Polski.

Kategoria C prawa jazdy

Konieczne jest ukończenie 21 lat, by zdawać egzamin państwowy na tę kategorię prawa jazdy. Jakie pojazdy możesz prowadzić?

 • pojazd samochodowy o DMC ponad 3,5 t, z wyłączeniem autobusu;
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa o DMC do 750 kg;
 • pojazd z kategorii AM;
 • tylko w Polsce – ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół złożony z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Prawo jazdy kategorii C1

Przed przystąpieniem do egzaminu na tę kategorię prawa jazdy musisz mieć ukończone 18 lat. Oto, czym możesz kierować.

 • pojazdem samochodowym o DMC ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 • zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi powyższy pojazd i lekka przyczepa o DMC do 750 kg;
 • pojazdem z kategorii AM;
 • tylko na terenie Polski – ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, zespołem złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Uprawnienia kategorii C1+E

Tutaj również wymaga się od ciebie, abyś ukończył 18 lat. Pojazdy, którymi możesz się poruszać, to:

 • zespół pojazdów o DMC do 12 ton złożonym z pojazdu z kat. C1 i przyczepy;
 • tylko w Polsce – zespół pojazdów w składzie ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny plus przyczepa.

Prawo jazdy kategorii C+E

W tym przypadku musisz poczekać do ukończenia 21 lat. Po zdanym egzaminie możesz kierować:

 • zespołem złożonym z pojazdów z kat. C i przyczepy;
 • tylko na obszarze Polski – zespołem pojazdów, w składzie którego znajdują się ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny i przyczepa.

Kategoria prawa jazdy D1

Warunkiem jest ukończenie 21 lat i pozytywne zdanie egzaminów państwowych. Gdy otrzymasz prawo jazdy kat. D1, możesz prowadzić:

 • autobus – maksymalna jego długość to 8 metrów i zdolność konstrukcyjna do przewozu 17 osób razem z kierowcą;
 • pojazd z grupy C+E i lekką przyczepę o DMC do 750 kg;
 • wszystkie pojazdy z grupy AM;
 • tylko w Polsce – ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół złożony z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Kategoria D1+E

Do uzyskania jej musisz ukończyć 21 lat. W rezultacie możesz prowadzić zespoły złożone z pojazdów z kat. D1 i przyczepy, ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy . To kategoria prawa jazdy dostępna tylko w Polsce.

Rodzaj prawa jazdy D

Tu ważny jest przede wszystkim wiek – musisz mieć 24 lata, aby zdawać na kategorię D. Potem możesz jeździć:

 • autobusem;
 • autobusem z przyczepą o DMC do 750 kg;
 • pojazdami z kat. AM;
 • tylko w Polsce – ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, zespołem złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Prawo jazdy rodzaju D+E

Musisz mieć 24 lata, by zdawać na tę kategorię prawa jazdy. Jakie pojazdy będziesz mógł prowadzić? Są to:

 • zespoły złożone z pojazdów z grupy D i przyczepy;
 • tylko w Polsce – zespoły pojazdów złożone z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy.

Prawo jazdy T

Warunkiem jest ukończenie 16 lat i pozytywny wynik egzaminów państwowych. Później możesz kierować:

 • ciągnikiem rolniczym;
 • pojazdem wolnobieżnym;
 • zespołem ww. pojazdów + przyczepa;
 • pojazdami z kat. AM.

Tramwaj

Aby móc nim kierować, musisz ukończyć 21 lat i zdać egzamin na tramwaj.

Podsumowanie

Kategorie prawa jazdy nie mają przed tobą żadnych tajemnic. Przyłóż się do kursu, a potem zdaj egzamin i poruszaj się swobodnie po ulicach!

Pasję do motoryzacji zaszczepili mu ojciec i dziadek. Od najmłodszych lat przyglądał się ich pracy w przydomowym warsztacie samochodowym. Kultywuje tradycje rodzinne i zajmuje się naprawą i renowacją starych, klasycznych pojazdów. W wolnych chwilach majsterkuje i pomaga znajomym w wyborze najlepszego auta.

Komentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sprawdź także

Wiadomości

Warszawa. Już jutro zostanie uruchomiona pierwsza linia cmentarna. Autobusy C40 będą kursowały na trasie z Metra Młociny do Cmentarza Północnego.

Samochody

Nieważne czy kolizja czy nieuważny sąsiad na parkingu. Tak samo codzienne użytkowanie, chociaż w mniej widoczny sposób, uszkadza powłokę lakierniczą każdego samochodu. Dlatego niezależnie...

Samochody

Polacy, na wzór mieszkańców zachodniej części Europy, coraz bardziej doceniają możliwość użytkowania pojazdu zamiast jego posiadania. Jest to dużo wygodniejsze i nierzadko wiąże się...

Wiadomości

Nową Dacię Duster 4x4 już w przyszłym miesiącu będzie można nabyć u naszych południowych sąsiadów. Samochód ma bogate wyposażenie oraz dwulitrową jednostkę napędową o...

Samochody

Usuwanie różnego rodzaju naklejek z szyb czy karoserii samochodu to problem, z którym zmaga się wielu właścicieli aut. Czynność ta może wydawać się prosta,...

Wiadomości

Wypadek w Bydgoszczy. Dzisiaj (tj. 12 października) przed godziną 9.00 samochód osobowy marki peugeot wjechał w zadaszenie podziemnego przejścia dla pieszych. W zdarzeniu nikt...

Wiadomości

Wypadek na autostradzie A4. W miejscowości Czarna Sędziszowska dzisiaj o godz. 4.10 doszło do zderzenia samochodu osobowego z cysterną. Jedna osoba została ranna. Obecnie...

Wiadomości

Gorzów Wielkopolski. Do śmiertelnego wypadku doszło wczoraj (tj. 10 października) nieopodal skrzyżowania ulic 30 Stycznia i Dąbrowskiego. Rozpędzony samochód marki Chevrolet potrącił czteroletniego chłopca,...

Wiadomości

Grand Prix Turcji. Valtteri Bottas był najlepszy we wczorajszym wyścigu rozegranym na torze Istanbul Park. Podium uzupełnił duet Red Bulla. Drugi był Max Verstappen...

Przepisy

Mandat za brak tablicy rejestracyjnej może ci grozić, jeśli wyjedziesz takim autem na ulicę. Jest on bardzo prawdopodobny, dlatego że taka sytuacja uniemożliwia identyfikację...

Zobacz także

Przepisy

Mandat za brak tablicy rejestracyjnej może ci grozić, jeśli wyjedziesz takim autem na ulicę. Jest on bardzo prawdopodobny, dlatego że taka sytuacja uniemożliwia identyfikację...

Przepisy

Zniżki OC w przekonaniu wielu kierowców są kluczowe do osiągnięcia najniższych składek ubezpieczeniowych. Z poniższego tekstu dowiesz się, jak obliczane są takie zniżki, ile...

Przepisy

Gdy na drodze wydarzy się coś niespodziewanego, kierowców informuje o tym trójkąt ostrzegawczy. Odległość jego ustawienia od auta jest zależna od typu drogi, po...

Dokumenty

Terminowe prawo jazdy jest obecnie wydawane wszystkim kierowcom. Czym jest i czy wiąże się z jakimiś konkretnymi obowiązkami? Jak długo dzięki niemu możesz jeździć...

Wiadomości

Wypadek w Bydgoszczy. Dzisiaj (tj. 12 października) przed godziną 9.00 samochód osobowy marki peugeot wjechał w zadaszenie podziemnego przejścia dla pieszych. W zdarzeniu nikt...

Przepisy

Mandat za brak biletu parkingowego grozi przede wszystkim w dużych miastach. Kiedy możesz go dostać i jak jest wysoki? Czy kara obejmuje coś jeszcze?...

Samochody

Usuwanie różnego rodzaju naklejek z szyb czy karoserii samochodu to problem, z którym zmaga się wielu właścicieli aut. Czynność ta może wydawać się prosta,...

Wiadomości

Grand Prix Turcji. Valtteri Bottas był najlepszy we wczorajszym wyścigu rozegranym na torze Istanbul Park. Podium uzupełnił duet Red Bulla. Drugi był Max Verstappen...