Kto pamięta zdawanie na wybraną kategorię prawa jazdy w kilka osób w jednym maluchu? To dawno już minęło, ale nie oznacza, że mniej osób chce zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami. Wręcz przeciwnie, teraz rodzajów aut i innych pojazdów mechanicznych jest zdecydowanie więcej, co zapewnia obecność nowych typów uprawnień. Sprawdź, jakie kategorie prawa jazdy można zdobyć.

Rodzaje prawa jazdy – ile ich jest?

Obecnie w Polsce dostępnych do zdobycia jest 17 różnych rodzajów prawa jazdy. Należą do nich:

 • AM;
 • A1;
 • A2;
 • A;
 • B1;
 • B;
 • B+E;
 • C;
 • C1;
 • C1+E;
 • C+E;
 • D;
 • D1;
 • D1+E;
 • D+E;
 • T;
 • tramwaj.

Kategorie na prawo jazdy – jakie są wymagania na prawo jazdy AM?

Kluczowym warunkiem do uzyskania określonych uprawnień jest przekroczenie bariery wiekowej. Najwcześniej możesz starać się o uzyskanie dokumentów na kategorie na prawo jazdy AM. Umożliwia ona poruszanie się motorowerami, czterokołowcami lekkimi oraz zespołami tych pojazdów. Ostatni zapis obowiązuje w Polsce.

Rzeczą konieczną dla wszystkich rodzajów uprawnień jest posiadanie numeru PKK. To Profil Kandydata na Kierowcę. Wyrabia się go w Wydziale Komunikacji odpowiednim do miejsca zamieszkania.

Kategorie prawa jazdy w Polsce – szkolenie i egzaminy

Nie wystarczy jedynie umieć poruszać się danym pojazdem, by zdobyć na niego uprawnienia. Kandydat musi też przejść badania lekarskie, a w wypadku niektórych zawodów – rozszerzone psychotesty. Kat. prawa jazdy są ściśle związane z rodzajami kursów szkolących przyszłych kierowców do poruszania się danym pojazdem po drogach publicznych. Po ich zakończeniu powinieneś zdać teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy. 

Dodatkowym warunkiem ubiegania się o prawo jazdy jest przebywanie na terenie Polski co najmniej 185 dni. Jeśli jesteś studentem i pochodzisz z innego kraju, przedstaw zaświadczenie, że studiujesz przynajmniej 6 miesięcy.

Kategorie prawa jazdy a ich terminowość

W polskim prawie nie ma wzmianki o tym, że kierowca bez przyczyny traciłby uprawnienia do kierowania pojazdami. Jednak wszystkie kategorie prawa jazdy wydawane są terminowo, co wymaga pewnych czynności. Niektóre z nich wydawane są na 15 lat. Dotyczy to kategorii:

 • AM;
 • A1;
 • A2;
 • A;
 • B1;
 • B;
 • B+E;
 • T. 

Po upływie tego czasu należy wymienić dokument i odbyć wizytę lekarską potwierdzającą zdolność do prowadzenia pojazdów. Jeśli chodzi o prawo jazdy i ważność, to istnieją też rodzaje wydawane na 5 lat. Zalicza się do nich kategorie:

 • C1;
 • C1+E;
 • C;
 • C+E;
 • D1;
 • D1+E;
 • D;
 • D+E.

Procedura przedłużenia ważności jest taka sama jak w poprzednich przypadku.

Jakie kategorie prawa jazdy na motocykl są w Polsce i do czego uprawniają?

Poniżej przedstawiamy wszystko, co związane z konkretnymi grupami uprawnień na auta i inne pojazdy. Zobacz, jakie kategorie prawa jazdy na motor są dostępne.

Kategorie prawa jazdy AM

W tym przypadku kierowca może ubiegać się o dokument w wieku 14 lat. To minimalny wiek, który trzeba ukończyć, aby posiadać prawo jazdy w Polsce. Dzięki niemu może kierować:

Kategorie prawa jazdy na motor – A1

Powinieneś mieć przynajmniej 16 lat, by zdobyć prawo jazdy na motor. W zamian za zdany egzamin otrzymasz możliwość prowadzenia:

 • pojazdów kat. AM;
 • motocykla o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
 • motocykla trójkołowego o mocy do 15 kW;zespołu pojazdów złożonych z ww. i przyczepy – tylko na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy na motor – A2

Musisz mieć ukończone 18 lat, by starać się o zdobycie tych uprawnień. Dzięki zdaniu egzaminu na tę kategorię prawa jazdy zyskasz możliwość kierowania:

 • o mocy maksymalnej 35 kW, stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg;
 • trójkołowcem o mocy do 15 kW;
 • pojazdami kat. AM;
 • zespołem pojazdów ww. z przyczepką na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy na motor – A

Najszersze uprawnienia zdobędziesz, gdy zdasz egzamin na kat. prawa jazdy A. Do pojazdów, którymi będziesz mógł się poruszać, należą:

 • wszystkie motocykle;
 • pojazdy kat. AM;
 • zespoły pojazdów ww. z przyczepką na terenie Polski.

Kategorie prawa jazdy A możesz otrzymać, jeśli masz co najmniej 24 lata. Wiek ten obniża się do 20 lat, jeśli co najmniej 2 lata masz kat. A2.

Kategorie prawa jazdy na samochód i inne pojazdy

Teraz sprawdź, jak uzyskać prawo jazdy na samochód na poszczególne kategorie.

Kategoria B1

To pewne rozszerzenie z grupy AM, które uprawnia do kierowania czterokołowcem bez ograniczeń pojemnościowych i wszystkimi pojazdami kat. AM. Warunkiem jest ukończone 16 lat.

Kategoria B – podstawa każdego kierowcy

Osoba, która chce zdać egzamin na kategorie B, musi mieć ukończone 18 lat. Dzięki pozytywnemu zakończeniu testów państwowych zyskuje opcję poruszania się:

 • pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
 • zespołem pojazdów – powyższym pojazdem połączonym z lekką przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg;
 • pojazdami z kategorii AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z samochodu osobowego o DMC do 3,5 t oraz przyczepy. Maksymalna masa całkowita zestawu to 3500 kg. Gdy zdasz dodatkowy egzamin, łączna DMC zestawu może wynieść 4250 kg;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, również z przyczepa,o o DMC do 750 kg – uprawnienia obowiązujące tylko w Polsce;

Jeśli masz uprawnienia kategorii B od co najmniej 3 lat, możesz prowadzić też motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, tak jak w przypadku prawa jazdy kat. A1.

Kategoria B+E

Koniecznie musisz posiadać 18 lat do uzyskania tych uprawnień. Będziesz mógł dzięki temu prowadzić:

 • zespół pojazdów z kat. B, z przyczepą o DMC do 3,5 tony;
 • zespół powstały w wyniku połączenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy – tylko na terenie Polski.

Prawo jazdy kategorii C

Konieczne jest ukończenie 21 lat, by zdawać egzamin państwowy na tę kategorię prawa jazdy. Jakie pojazdy możesz prowadzić?

 • pojazd samochodowy o DMC ponad 3,5 t, z wyłączeniem autobusu;
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa o DMC do 750 kg;
 • pojazd z kategorii AM;
 • tylko w Polsce – ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół złożony z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Prawo jazdy kategorii C1

Przed przystąpieniem do egzaminu na tę kategorię prawa jazdy musisz mieć ukończone 18 lat. Oto, czym możesz kierować.

 • pojazdem samochodowym o DMC ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;
 • zespołem pojazdów, w skład którego wchodzi powyższy pojazd i lekka przyczepa o DMC do 750 kg;
 • pojazdem z kategorii AM;
 • tylko na terenie Polski – ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, zespołem złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Uprawnienia kategorii C1+E

Tutaj również wymaga się od ciebie, abyś ukończył 18 lat. Pojazdy, którymi możesz się poruszać, to:

 • zespół pojazdów o DMC do 12 ton złożonym z pojazdu z kat. C1 i przyczepy;
 • tylko w Polsce – zespół pojazdów w składzie ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny plus przyczepa.

Prawo jazdy kategorii C+E

W tym przypadku musisz poczekać do ukończenia 21 lat. Po zdanym egzaminie możesz kierować:

 • zespołem złożonym z pojazdów z kat. C i przyczepy;
 • tylko na obszarze Polski – zespołem pojazdów, w składzie którego znajdują się ciągnik rolniczy lub wolnobieżny pojazd i przyczepa.

Kategoria prawa jazdy D1

Warunkiem jest ukończenie 21 lat i pozytywne zdanie egzaminów państwowych. Mając prawo jazdy kat. D1, możesz prowadzić:

 • autobus – maksymalna jego długość to 8 metrów i zdolność konstrukcyjna do przewozu 17 osób razem z kierowcą;
 • pojazd z grupy C+E i lekką przyczepę o DMC do 750 kg;
 • wszystkie pojazdy z grupy AM;
 • tylko w Polsce – ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół złożony z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Kategoria D1+E

Do uzyskania jej musisz ukończyć 21 lat. W rezultacie możesz prowadzić zespoły złożone z pojazdów z kat. D1 i przyczepy, ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy . To kategoria prawa jazdy dostępna tylko w Polsce.

Rodzaj prawa jazdy D

Tu ważny jest przede wszystkim wiek – musisz mieć 24 lata, aby zdawać na prawo jazdy kategorii D. Potem możesz jeździć:

 • autobusem;
 • autobusem z przyczepą o DMC do 750 kg;
 • pojazdami z kat. AM;
 • tylko w Polsce – ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym, zespołem złożonym z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy o DMC do 750 kg.

Prawo jazdy rodzaju D+E

Musisz mieć 24 lata, by zdawać na tę kategorię prawa jazdy. Jakie pojazdy będziesz mógł prowadzić? Są to:

 • zespoły złożone z pojazdów z grupy D i przyczepy;
 • tylko w Polsce – zespoły pojazdów złożone z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy.

Prawo jazdy kategorii T

Warunkiem jest ukończenie 16 lat i pozytywny wynik egzaminów państwowych. Później możesz kierować:

 • ciągnikiem rolniczym;
 • pojazdem wolnobieżnym;
 • zespołem ww. pojazdów + przyczepa;
 • pojazdami z kat. AM.

Tramwaj

Aby móc nim kierować, musisz ukończyć 21 lat i zdać egzamin na tramwaj.

Podsumowanie

Kategorie prawa jazdy nie mają przed tobą żadnych tajemnic. Przyłóż się do kursu prawa jazdy, a potem zdaj egzamin i poruszaj się swobodnie po ulicach!

Archiwum: wrzesień 2021