Koniec drogi dla rowerów jest oznakowaniem sygnalizującym koniec trasy dla tej grupy uczestników ruchu. Osoba poruszająca się na jednośladzie powinna być świadoma, że przestaje się poruszać uprzywilejowaną jezdnią i jest włączającym się do ruchu normalnego. W takiej sytuacji powinna zachować szczególną ostrożność, aby nie przeszkadzać innym w poruszaniu się. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat znaku.

Koniec drogi dla rowerów – podstawowe informacje

Znak ma przypisany symbol C-1A. Charakteryzuje się okrągłym kształtem. Na niebieskim polu znajduje się biały symbol roweru, który jest przekreślony czerwoną, grubą linią z białą obwolutą. Warto wspomnieć, że to oznakowanie jest często używane wraz z tabliczką A-24.

A-24 jest znakiem ostrzegawczym informującym innych uczestników ruchu – pieszych i kierowców aut – o drodze przeznaczonej dla rowerzystów. Warto wspomnieć, że odmiana C-13 a jest znakiem poziomym i może być umieszczona w różnych częściach drogi.

Rozmiar znaku na ograniczonym terenie

Dokładne wymiary znaku mogą się różnić względem zastosowania. W przypadku jezdni w obszarze zabudowanym, gdzie nie ma zbyt dużo miejsca, używa się oznakowania z tablicą o średnicy 40 cm.

Dzięki temu znak jest widoczny na wąskich uliczkach, na przykład zabytkowych miast, w garażach i halach umiejscowionych pod ziemią czy innych przestrzeniach o ograniczonym zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozmiar znaku na standardowych drogach

Znaki umieszczane w na zwykłych drogach, na przykład gminnych, mają nieco większe wymiary. Tym samym mogą być zauważone przez kierowców, którzy poruszają się z większą prędkością. Patera ma średnicę o rozmiarze 60 centymetrów. Ten rozmiar stosuje się także przy drogowskazach tablicowych na drogach porządkowych.

Rozmiar znaku na trasach szybkiego ruchu

Na drogach, po których samochody poruszają się z większą prędkością, stosuje się oznaczenie o wymiarach ze średnicą 80 cm, 90 cm i 100 cm. 

Pierwszą odmianę znaku montuje się na łącznicach tras ekspresowych i autostrad, a także jednojezdniowych drogach wojewódzkich i krajowych.  Drugi typ jest stosowany na trasach dwujezdniowych poza i w obszarze zabudowanym. Z kolei największe znaki znajdują się na autostradach.

Sposób wykonania znaku – bezpieczeństwo na drodze

Znak powinien być wykonany w odpowiedni sposób tak, aby nie zagrażać uczestnikom ruchu. Z tego powodu wykonuje się je zazwyczaj z ocynkowanego metalu, co zapewnia trwałość, małą wagę i odporność na korozję. Oprócz tego krawędzie znaku są zagięte i zaokrąglone. 

Jednym z elementów znaków są także naklejki znamionowe, znajdujące się na ich powierzchni. Dzięki nim można zapoznać się z danymi m.in. na temat wymiarów znaku, producenta, daty produkcji czy okresu przydatności. 

Archiwum: czerwiec 2022