Ten model pozyskiwania maszyn, pojazdów i urządzeń elektronicznych dla przedsiębiorstwa nazywa się też usługowym. Dlaczego? Ponieważ leasing operacyjny jest opracowany z myślą o opłacaniu należności dla leasingodawcy za użytkowanie przedmiotu, a nie przekazanie do niego własności. Pociąga to za sobą konkretne konsekwencje podatkowe, które wpływają na większą popularność finansowania operacyjnego względem finansowego. Ale po kolei.

Umowa leasingu operacyjnego – na czym polega?

Przedmiotami umowy leasingu operacyjnego zawsze są urządzenie lub pojazd, które zostaną wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obecnie najczęściej w tego typu finansowanie brane są maszyny przemysłowe, auta osobowe i dostawcze, urządzenia biurowe, a także nieruchomości. 

Leasing operacyjny polega na podpisaniu zobowiązania do przekazania leasingobiorcy przez leasingodawcę przedmiotu umowy do użytkowania na pewien czas. W tym okresie do każdej raty miesięcznej naliczana jest stawka podatku VAT. Cykliczne zobowiązania można ujmować w kosztach uzyskania przychodu, jednak odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca.

Finansowanie na operacyjny leasing a podatki

Jedna sprawa została już wyjaśniona powyżej – leasing operacyjny nie umożliwia amortyzowania pojazdu lub urządzenia, ponieważ przedmiot umowy nie wchodzi w skład środków trwałych firmy. Tym samym, do kosztów uzyskania przychodu wlicza się miesięczna rata za użytkowanie przedmiotu oraz opłata wstępna. Wnosisz ją z chwilą podpisania zobowiązania i nie jest ona rozkładana na cały okres trwania umowy. Dlatego opłatę wstępną możesz ująć w kosztach uzyskania przychodu jedynie w miesiącu podpisania umowy leasingowej.

Leasing finansowy – co to jest?

Warto wyjaśnić również kwestię leasingu finansowego, celem ukazania pełnego obrazu możliwości finansowania przedmiotów w firmach. Czym charakteryzuje się ten rodzaj zobowiązania? 

Leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu czy urządzenia z chwilą opłacenia ostatniej raty. Od samego początku obowiązywania umowy na leasing finansowy przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ma to związek z przeniesieniem własności na leasingobiorcę.

Niesie to za sobą konsekwencje związane z kosztami uzyskania przychodu. Rata jednostkowa jest obniżana o podatek VAT. Musi on zostać opłacony jednorazowo w chwili podpisania umowy. Nie ma jednak kosztów związanych z opłatą wstępną.

Leasing operacyjny a finansowy – zestawienie różnic

Leasing operacyjny przypomina nieco konsumencki. Dlaczego? Finansowanie obejmuje nie tyle przeniesienie własności, ile koszty użytkowania przedmiotu umowy. Z tą znaczną różnicą, że przedsiębiorca może odliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu, czego z jasnych względów osoba nieposiadająca działalności gospodarczej nie może zrobić. 

Pojawia się jednak pewna kwestia. Który sposób finansowania jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy? Jakie różnice dzielą leasing operacyjny a finansowy? To, co będzie lepszym wyborem, zależy od potrzeb danej firmy i budżetu.

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego – własność

To jedna z najistotniejszych różnic, które trzeba znać. Leasing operacyjny nie daje prawa własności, ale umożliwia jego nabycie po okresie finansowania. Przedsiębiorca może, ale nie musi wykupić przedmiotu umowy. W leasingu finansowym wraz z opłaceniem ostatniej raty zobowiązania własność automatycznie przechodzi na leasingobiorcę. 

Dla osób, które nie muszą koniecznie przenosić na siebie własności, leasing operacyjny będzie korzystniejszy. Wiąże się on jednak z innymi zobowiązaniami podatkowymi. Gdy wiesz, czym różni się leasing operacyjny od finansowego, łatwiej podejmiesz decyzję o wyborze któregoś z nich.

Leasing operacyjny i finansowy – amortyzacja i koszty uzyskania przychodu

Z poprzedniego punktu artykułu wynika obecny – amortyzacji dokonuje właściciel przedmiotu. W przypadku finansowania operacyjnego jest to leasingodawca. Wybierając leasing finansowy to ty, jako przedsiębiorca, zobowiązany jesteś do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

Koszty uzyskania przychodu w przypadku leasingu operacyjnego zawierają opłatę wstępną i miesięczną ratę. W leasingu finansowym są to rata miesięczna i odliczenie podatku VAT, który musi zostać opłacony w momencie podpisania zobowiązania. A jak długo trwa finansowanie w obu typach umowy?

Finansowanie operacyjne i finansowe – jak długo trwa?

Okres trwania umowy jest w przypadku leasingu operacyjnego ściśle związany z czasem amortyzacji. Nie może on być krótszy niż 40% czasu szacowanego na zamortyzowanie się przedmiotu umowy. Co więcej, w przypadku nieruchomości okres ten wydłuża się do 10 lat. 

Leasing finansowy ma to do siebie, że jego czas może być krótszy, ale musi trwać przynajmniej rok. Jest więc korzystniejszy dla przedsiębiorców chcących szybko wykupić maszynę czy pojazd na własność. W przypadku opcji operacyjnej musisz być przygotowany na wieloletnie opłacanie rat za użytkowanie.

Leasing operacyjny czy finansowy – budżet

Dlaczego forma finansowania usługowego jest chętniej wybierana przez polskich przedsiębiorców? Warunkiem jest brak konieczności wykupu pojazdu. Rata miesięczna obejmuje jedynie szacunkową wysokość spadku wartości i jest opłatą za użytkowanie przedmiotu umowy. Musisz jednak być przygotowany na wpłacenie kwoty wstępnej, którą następnie możesz odliczyć od kosztów uzyskania przychodu.

Z drugiej strony, przedsiębiorcy decydujący się na leasing finansowy biorą na siebie krótszą czasowo odpowiedzialność za spłatę przedmiotu. Są jednak zobowiązani do jego wykupu wraz z ostatnią ratą. Poza tym, konieczne jest uiszczenie pełnej stawki podatku VAT przy podpisaniu umowy, co w przypadku bardzo kosztownych maszyn przemysłowych może być sporym obciążeniem. 

Na podstawie powyższych kryteriów określ, czy wybrać leasing operacyjny, czy finansowy.

Podsumowanie – jaki leasing wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, jaki leasing wybrać, to szczególnie w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej model operacyjny wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Nie musisz brać na siebie odpowiedzialności wykupienia przedmiotu i nie czeka cię konieczność płacenia VAT-u w całości na samym początku podpisywania umowy.

Z drugiej jednak strony płacisz za użytkowanie danego przedmiotu, a czas finansowania trwa 40% okresu amortyzacji. Dlatego, jeśli zależy ci na tym, by jedynie użytkować dane auto i co kilka lat wymieniać je na nowe bez posiadania go na własność, leasing operacyjny jest dla ciebie. Opcję finansową wybierz wtedy, gdy przedmiot umowy jesteś w stanie wykupić po niedługim czasie trwania zobowiązania.

Archiwum: wrzesień 2021