Do badania kierowców podchodzą najczęściej osoby, które chcą wyrobić prawo jazdy. Dotyczy to zarówno zwykłych osób, jak i kierowców zawodowych, czy funkcjonariuszy służb. na przykład policji, ratownictwa medycznego lub straży pożarnej. Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat analizy predyspozycji przyszłych kierowców!

Co sprawdza się podczas badania dla kierowców?

W trakcie badania kierowców są sprawdzane takie rzeczy, jak wzrok, słuch i zmysł równowagi. Specjalista analizuje również stan układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i zapoznaje się z badaniami pod kątem cukrzycy i padaczki. 

Analizuje się też objawy, które mogłyby świadczyć o uzależnieniu od alkoholu, czy chorobach psychicznych lub innych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Zdarzają się również sytuacje, w których kandydat na kierowcę jest skierowany na dodatkowe badania.

Badanie lekarskie kierowców ma na celu zweryfikować warunki przyszłego kierowcy. Lekarze zapoznają się z dokumentacją dostarczoną przez kandydata i robią proste badania, które pozwalają ocenić stan zdrowia.

W jakich okolicznościach nie można starać się o prawo jazdy?

Nie zawsze lekarz udziela pozwolenia na rozpoczęcie kursu. Co prawda nie ma w Polsce górnej granicy wieku regulującej proces wyrabiania prawa jazdy, ale są inne czynniki, które mogą spowodować, że specjalista wyda opinię negatywną. 

Nie dotyczy to drobnych wad, a poważnych przypadłości. Może to być, na przykład nieuregulowana cukrzyca, czy niekontrolowana padaczka lub zaburzenia psychiczne. Pozytywnego orzeczenia lekarskiego nie otrzymają też osoby z potwierdzonymi uzależnieniami m.in. alkoholizmem. Do przeciwskazań zaliczają się poważne również poważne wady wzroku.

Kto wydaje orzeczenie i co zabrać ze sobą na badanie dla kandydatów?

Poświadczenie o zdolności do odbycia kursu prawa jazdy B i pozostałych kategorii oraz późniejszego kierowania pojazdem wydaje lekarz orzecznik z odpowiednimi uprawnieniami. Najczęściej szkoła, która prowadzi przygotowania do prawa jazdy poleca lokalnego specjalistę. 

Udając się do lekarza należy wziąć ze sobą dokument tożsamości. W przypadku, gdy ktoś ma wadę wzroku lub słuchu należy pamiętać o okularach lub soczewkach albo aparacie słuchowym. Jeśli osoba ma zamiar przedłużyć prawo jazdy, powinna zabrać stare dokumenty.

Należy też wziąć dodatkową dokumentację medyczną w przypadku, gdy ktoś jest przewlekle chory lub niepełnosprawny. Mogą to być takie materiały, jak na przykład EKG, EEG, RTG, czy karta konsultacji diabetologicznej lub neurologicznej. Weryfikacja zdrowia przyszłego kursanta wraz z wynikami badań kosztuje ok. 200 złotych.

Badania kierowców zawodowych – czym się różnią? Trzeba je przeprowadzać okresowo?

Jest jeszcze jedna grupa, którą czeka wizyta u lekarza przed uzyskaniem uprawnień. To kierowcy zawodowi. Zajmują się przewożeniem ładunków i osób w ramach swojej pracy i spędzają wiele godzin w trasie. Z tego powodu muszą mieć predyspozycje do prowadzenia pojazdu, które nie budzą żadnych wątpliwości. Co więcej ich obowiązkiem jest wykonywanie tych badań również po uzyskaniu prawa jazdy. Odbywają się co około 5 lat w przypadku osób w wieku niższym niż 60 lat i raz na 30 miesięcy dla starszych.

Badania kierowców zawodowych są bardziej kompleksowe w porównaniu ze standardowymi. O ile w przypadku drugiej grupy przeprowadza się przede wszystkim weryfikację stanu wzroku, to kierowcy zawodowi są weryfikowani pod kątem neurologicznym, laryngologicznym i psychologicznym. Cena u lekarza medycyny pracy wynosi 200 złotych za standardowe badania kierowców plus 150 zł za analizę psychologiczną.

Archiwum: październik 2022