Miałeś stłuczkę lub wypadek i chcesz wezwać policję? A może przewróciłeś się na oblodzonym, nieodśnieżonym chodniku? Notatka policyjna z kolizji drogowej lub miejsca upadku jest potrzebna do ubiegania się o odszkodowanie. Oczywiście, nie jest to dokument dostępny do wglądu osób trzecich. Musisz o niego wnioskować. Jak?

Czym jest notatka policyjna?

Zarówno notatka policyjna z kolizji drogowej, jak i wypadku, jest formą relacji ze zdarzenia. Funkcjonariusz zapisuje w niej najważniejsze informacje dotyczące uczestników, miejsca i charakteru stłuczki. Umieszcza szczególnie te informacje, które sam uważa za znaczące w sprawie. 

Notatka policyjna jest dokumentem istotnym w przebiegu sprawy. Dotyczy to szczególnie tych przypadków, gdy poszkodowany ubiega się o odszkodowanie za utratę mienia lub uszczerbek na zdrowiu. Do tej pory zwykle sporządzana była w formie papierowej, jednak od pewnego czasu większość z nich jest redagowana elektronicznie.

Notatka policyjna z wypadku online – dlaczego lepsza?

Ten sposób zapisywania informacji o zdarzeniu ma pewną przewagę nad pisemną formą dokumentu. Pod jakim względem? Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) otrzymuje wszystkie informacje niezbędne w procesie likwidacji szkody bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Notatka policyjna z kolizji drogowej lub wypadku nie musi być spisywana z formy papierowej do elektronicznej. Integracja mobilnego systemu informatycznego Policji i PBUK pozwoliło na skrócenie czasu dostępu do informacji.

Dlaczego wygodniejsza dla wszystkich stron jest taka notatka policyjna z wypadku? Online, bezpośrednio w systemie, sporządzany jest dokument. Co więcej, trafia on od razu do bazy. A to wszystko wpływa na szybsze uzyskanie świadczenia. Notatka policyjna dla ubezpieczyciela jest ważnym dowodem w sprawie, a przy tym – podstawą do wypłacenia wyższego odszkodowania.

Dlaczego notatka z kolizji drogowej nie jest publiczna?

Odpowiedź jest bardzo prosta – funkcjonariusze policji są pracownikami administracyjnymi, przez co sama notatka z kolizji drogowej również ma taki charakter. Dlatego jej treść nie może być jawna dla wszystkich. Jest to podyktowane dobrem postępowania likwidacyjnego szkody, jak również ochroną danych osobowych. 

Nie oznacza to jednak, że notatka policyjna z kolizji drogowej jest niedostępna dla uczestników zdarzenia. Można wejść w jej posiadanie, jednak konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Wniosek o wydanie notatki policyjnej – kto może złożyć?

Funkcjonariusze nie mogą tak po prostu wydawać dokumentów administracyjnych osobom postronnym. Ma to na celu ochronę wrażliwych danych osobowych, takich jak:

  • dane uczestników zdarzenia;
  • numery rejestracyjne aut;
  • opisy kolizji.

PBUK ma wgląd w notatkę policyjną z kolizji drogowej. Może się jednak okazać, że poszkodowany również chce mieć dostęp do jej treści. Pozwoli mu to na dochodzenie wyższych roszczeń względem ubezpieczyciela. W takiej sytuacji powinien złożyć stosowny wniosek o wydanie notatki policyjnej.

Wniosek o wydanie notatki ze zdarzenia drogowego – co musi zawierać?

Aby uzyskać dokument zawierający treść notatki policyjnej z kolizji drogowej, wnioskujący musi uzasadnić motywy swojego działania. Wszystko dlatego, że zawiera ona wrażliwe dane osobowe, o których mowa wyżej. Z tego samego powodu wniosek o wydanie notatki ze zdarzenia drogowego musi być składany przez uczestnika kolizji lub wypadku. W wyjątkowych sytuacjach wnioskodawcą może być osoba upoważniona. Jednak, w takiej sytuacji musisz liczyć się koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 17 zł.

Wniosek o notatkę policyjną – kiedy odpowiedź?

Teoretycznie konkretny komisariat ma 7 dni na to, by notatka policyjna z kolizji drogowej trafiła do ciebie. Tyle mówią przepisy. W praktyce może to wyglądać nieco inaczej. Czas oczekiwania niekiedy jest bliżej nieokreślony, a sam zainteresowany – zobligowany do ponaglania funkcjonariuszy. 

Oczywiście, nie zdarza się to za każdym razem, ale warto pamiętać o możliwym braku terminowości. Aby maksymalnie usprawnić cały proces, wniosek o notatkę policyjną najlepiej wysłać listem poleconym. Po kilku dniach można zadzwonić na komisariat celem potwierdzenia dostarczenia listu.

Co musi zawierać wniosek o notatkę policyjną?

Aby wejść w posiadanie notatki policyjnej z kolizji drogowej, musisz przygotować odpowiedni wniosek. Co powinieneś w nim umieścić? Oto lista najistotniejszych informacji:

  • twoje dane osobowe;
  • dane komendy policji;
  • cel wniosku;
  • uzasadnienie wniosku;
  • informacje o zdarzeniu drogowym;
  • potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej w formie załącznika;
  • podpis i data.

Uzyskanie takiej notatki nie jest bezpłatne. Mimo, że sam składasz wniosek o wydanie notatki policyjnej, musisz wnieść opłatę administracyjną w wysokości 17 zł. Dodatkowo, jeśli chcesz załatwić tę sprawę przez osobę upoważnioną, potrzebne będzie kolejne 17 zł na sporządzenie ważnego administracyjnie upoważnienia. Po szczęśliwym uzyskaniu zaświadczenia możesz przystąpić do dalszych batalii z ubezpieczycielem sprawcy.

Archiwum: październik 2021