Obowiązkiem praktycznie każdego zawodowego kierowcy jest posiadanie specjalnej karty. Dzięki niej można monitorować czas pracy, odpoczynku i postojów. Jak uzyskać wydawaną przez PWPW kartę kierowcy? Wniosek (wzór kolejnych etapów wypełniania znajdziesz u nas) powinien zawierać zdjęcie, a także szereg niezbędnych danych. Aby poznać kolejne kroki podczas jego uzupełniania, przeczytaj nasz artykuł!

PWPW karta kierowcy – wzór

Dokumenty należy wysłać na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 02-871 Warszawa, ul. Karczunkowska 30 (z dopiskiem na kopercie: „STC”). Postępy w rozpatrywaniu wniosku można poznać w zakładce konta użytkownika „Sprawdź, czy Twoja karta do tachografu jest gotowa”. Zanim to zrobisz musisz się dowiedzieć, co zawiera wzór wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy.

Sekcja 1. i 2. Umotywowanie wydania dokumentu i fotografia petenta

Pierwszą i drugą część sekcji (zobacz na poniższym zdjęciu) stanowi przedstawienie powodu ubiegania się o dokument z licznymi opcjami. Jako przyczynę można wskazać m.in. pierwsze wydanie karty, zbliżający się upływ terminu ważności czy jej utratę lub kradzież. Jeśli posiadasz już kartę PWPW, możesz wpisać jej numer w wolnym polu.

Druga sekcja dotyczy fotografii petenta. Pozostawiono też specjalną sekcję na umieszczenie wzoru podpisu, który zostanie naniesiony na kartę.

Jeśli ubiegasz się w PWPW o kartę kierowcy, należy dołączyć jedną fotografię, a także złożyć podpis – w czarnym kolorze, bez wykraczania poza oznaczone pole. Wymiary zdjęcia to 45 x 35 mm. Fotografię należy wkleić w przeznaczonym do tego miejscu, znajdującym się po prawej stronie dokumentu.

PWPW karta kierowcy wniosek wzór zrzut ekranu 1

Sekcja 3. i 4. Dane wnioskodawcy i informacje na temat prawa jazdy

W kolejnej sekcji, gdzie powinny znaleźć się dane wnioskodawcy, trzeba wpisać swoje imię lub imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także numer PESEL. Jeśli ten ostatni nie został ci przyznany, należy podać numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz nazwę organu, który go wydał.

W punkcie 4. należy umieścić informacje na temat:

  • numeru prawa jazdy;
  • daty wydania;
  • ważności (z opcją do zaznaczenia powiadamiającej o bezterminowości dokumentu);
  • organu wydającego i kraju wydania.
PWPW karta kierowcy wniosek wzór zrzut ekranu 2

Sekcja 5., 6. i 7. Informacje dotyczące kontaktu i miejsca zamieszkania

W punkcie numer 5. możesz podać dane kontaktowe, czyli nr telefonu i adres e-mail. Nie jest to obowiązkowe, jednak ułatwi przekazywanie informacji przez urzędników. Możliwe będzie także otrzymanie faktury w wersji elektronicznej.

Gdy wnioskujesz o wydawaną przez PWPW kartę kierowcy, wniosek (wzorem wcześniejszych punktów) musisz w sekcji numer 6 obowiązkowo wypełnić danymi. Ten punkt to miejsce na adres zamieszkania. Trzeba wpisać informacje na temat ulicy, numeru budynku, lokalu i kodu pocztowego oraz nazwy miejscowości, w której na co dzień się przebywa i jest się zameldowanym.

Z kolei w punkcie 7. trzeba umieścić informacje dotyczące adresu korespondencyjnego. Warto tutaj nadmienić, że jest to opcja obowiązkowa tylko w szczególnych przypadkach. Wolne pola są bowiem opcją dla osób, które mają inny adres korespondencyjny i zamieszkania. Jeśli jesteś jedną z nich, wpisz dane dotyczące firmy, ulicy, nr budynku, lokalu, kodu pocztowego i miejscowości.

PWPW karta kierowcy wniosek wzór zrzut ekranu 3

Sekcja 8. Numer rachunku bankowego

Ostatnia sekcja, znajdująca się w punkcie 8., dotyczy numeru rachunku bankowego petenta. Wypełnienie pola również nie należy do obowiązku osoby ubiegającej się o wydawaną przez PWPW kartę kierowcy. Wzór wniosku w tym miejscu nad rubrykami do wypełnienia jasno na to wskazuje, jednak jest tam informacja, kiedy numer konta może być przydatny.

Sekcja ta została umieszczona we wniosku po to, aby umożliwić interesantowi zwrot opłaty za wydanie, przedłużenie lub wymianę karty – jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie podczas tego numeru, należność zostanie wysłana na wskazany wcześniej adres do korespondencji lub tożsamy z nim adres zamieszkania. Zapisane informacje należy potwierdzić podpisem wnioskodawcy oraz datą sygnowania dokumentu.

PWPW karta kierowcy wniosek wzór zrzut ekranu 4

Koszt wyrobienia karty PWPW

Karta kierowcy to koszt 172,20 zł (140 zł netto). Kwotę można przelać na numer konta bankowego PWPW – 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545. Należy jedynie pamiętać o tym, że w tytule przelewu umieścić swój PESEL lub imię i nazwisko.

Wysyłając wniosek, należy dołączyć do potwierdzanie do dokumentów o wykonaniu płatności. To bardzo ważna kwestia, ponieważ bez poświadczenia urzędnicy nie będą mogli rozpatrzyć wniosku o kartę PWPW. 

Jeśli wniosek nie przejdzie pozytywnie weryfikacji i zostanie odrzucony, pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. pobiorą opłatę w wysokości 21,00 zł netto, co jest związane z czasem poświęconym na rozpatrzenie dokumentów. 

Czym właściwie jest karta kierowcy?

To rodzaj dokumentu, który jest używany przede wszystkim w transporcie drogowym. Musi być wykonany zgodnie z założeniami, które umieszczono w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz.U. z 2020 r. poz. 900). 

Kto powinien ubiegać się o wydawaną przez PWPW kartę kierowcy? Wzór wniosku, dzięki któremu ją otrzymają, powinni złożyć:

  • kierowcy, którzy prowadzą pojazdy używane do transportu ładunku o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
  • kierujący maszyn wykorzystywanych do przewozu osób – co najmniej 9 z kierowcą, które są wyposażone w tachografy cyfrowe. 

Dzięki takiej karcie można kontrolować tryb pracy zatrudnionych osób – czas jazdy, trasę i przerwy.

Jakie są inne rodzaje kart do tachografów cyfrowych?

Warto zauważyć, że kartę do tachografu cyfrowego powinien mieć nie tylko kierowca. Muszą ją posiadać także inne podmioty. Inną jej odmianą jest bowiem imienna i zabezpieczona pinem karta warsztatowa, którą wykorzystuje się podczas serwisu tachografu.

Blankiet powinien mieć również przedsiębiorca, który wykorzysta kartę w celu zabezpieczenia dostępu do danych firmy zapisanych w tachografie. Istnieje także karta kontrolna. Tę wykorzystują organy nadzorcze, które pobierają dane z systemu i kontrolują aktywność kierowcy.

Wyrobienie blankietu przez PWPW. Karta kierowcy, wniosek i warunki składania dokumentów

Wyrabianiem dokumentów zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Należy się zwrócić właśnie do PWPW. Karta kierowcy, wniosek i warunki składania dokumentów – informacje na ich temat można znaleźć na oficjalnej stronie instytucji https://www.pwpw.pl/ w zakładce „karty” i podstronie https://info-car.pl/new/tachograf/uzyskaj-karte-do-tachografu/rodzaj-karty

Do niezbędnych dokumentów zalicza się aktualne zdjęcie do dowodu. Trzeba też przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty. Jeśli wcześniej wyrobiona karta została skradziona, niezbędny jest dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży na Policji.

Należy także dołączyć oświadczenia:

  • o normalnym miejscu zamieszkania;
  • o posiadaniu ważnego prawa jazdy;
  • potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Dostępne są dwa rozwiązania – tradycyjne i online. Jeśli zdecydujesz się na pierwsze, musisz wysłać list z załącznikami i kopią uiszczenia opłaty za wyrobienie karty na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa. 

Jeżeli bardziej odpowiada ci droga elektroniczna, należy skorzystać z platformy https://info-car.pl/new/. Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie e-dowodu, profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ile trzeba czekać na otrzymanie dokumentu?

Po dostarczeniu kompletu dokumentów i opłaceniu kosztów związanych z wyrobieniem karty na emblemat trzeba czekać maksymalnie do 30 dni roboczych. Zazwyczaj otrzymuje się go wcześniej, nawet przed upływem 3 tygodni od złożenia dokumentów. Warto nadmienić, że karta jest wydawana na okres 5 lat.

Archiwum: wrzesień 2022