W skrócie:

 • Oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem to ważny dokument potrzebny do uzyskania odszkodowania.
 • Po kolizji konieczne jest m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wezwanie policji.
 • Wypełnienie oświadczenia wymaga precyzji i podania szczegółowych danych.

Oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem. Co to jest?

Oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem jest dokumentem, który zazwyczaj przygotowuje kierowca po potrąceniu dzikich zwierząt na drodze. Dziki, sarny i jelenie to tylko niektóre ze zwierząt, które mogą znaleźć się niespodziewanie na jezdni. Taka sytuacja wymaga sprecyzowanego protokołu postępowania. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza gdy pojazd jest ubezpieczony, gdyż prawidłowe sporządzenie oświadczenia ma decydujące znaczenie dla uzyskania odszkodowania. Do wypłaty odszkodowania z polisy OC, które mogłoby pokryć szkody, trzeba jednak podjąć również inne kroki.

Po kolizji – jakie kroki należy podjąć?

Zanim napiszesz oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem, musisz wykonać kilka kroków po zderzeniu ze zwierzyną leśną. Po zderzeniu ze zwierzęciem niezależnie od tego, czy jest to dzik, czy jeleń, kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Niezbędne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wezwanie policji, która sporządzi odpowiednie notatki. Dodatkowo warto powiadomić zarządcę drogi, nadleśnictwo i lokalne koło łowieckie. W każdej sytuacji należy udzielić pomocy poszkodowanemu zwierzęciu, a w przypadku zwierząt gospodarskich skontaktować się z ich właścicielem.

Jak wypełnić oświadczenie?

Wypełnienie dokumentu, jakim jest oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem leśnym czy hodowlanym, wymaga precyzji. W dokumencie powinny znaleźć się dane kierowcy i pojazdu, opis miejsca kolizji, szczegółowy opis zdarzenia i wszelkie dostępne informacje o zwierzęciu. Ponadto jeśli miejsce wypadku jest oznaczone znakiem ostrzegawczym A-18b „Uwaga dzikie zwierzęta” (lub nie), należy to zaznaczyć.

Wzór oświadczenia o kolizji ze zwierzęciem

Nie wiesz, jak napisać oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem? Aby towarzystwo mogło podjąć decyzję, czy wypłacić odszkodowanie, potrzebuje kompletu informacji. Dlatego w dostarczonym przez ciebie dokumencie powinny się znaleźć szczegółowe dane.

 1. Na początku w lewym górnym rogu oświadczenia napisz datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia;
 2. W następnym akapicie podaj swoje dane:
  „Ja, [imię i nazwisko], posiadacz praw jazdy nr [numer praw jazdy], legitymujący się dowodem osobistym nr [numer dowodu osobistego], jestem właścicielem pojazdu marki [marka], modelu [model], o numerze rejestracyjnym [numer rejestracyjny], ubezpieczonym w [nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego], na podstawie polisy nr [numer polisy]”;
 3. Przejdź do opisu zdarzenia:
  „W dniu [data zdarzenia], o godzinie [godzina zdarzenia], doszło do zdarzenia drogowego na drodze [numer drogi], na terenie [miejscowość/województwo], w którym mój pojazd zderzył się ze zwierzęciem. Opis zdarzenia: [Opisz dokładnie okoliczności zdarzenia, jak np. rodzaj zwierzęcia, jak doszło do kolizji, jakie były warunki atmosferyczne, czy były inne pojazdy w pobliżu itp.] Na miejscu zdarzenia były oznakowane znaki ostrzegawcze: [Tak/Nie, jeśli tak, podaj typ znaku] Do zdarzenia doszło pomimo zachowania należytej ostrożności i przestrzegania przepisów ruchu drogowego”;
 4. Umieść informację o wezwaniu odpowiednich służb:
  „Na miejsce zdarzenia wezwano: [policję / straż pożarną / pogotowie ratunkowe / inne służby] Zgłoszenie do policji złożono: [Tak/Nie, jeśli tak, podaj numer protokołu]” Powyższe informacje są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań;
 5. Na końcu spisz swoje dane kontaktowe, a także odręczny podpis.

Proces zgłoszenia kolizji ubezpieczycielowi

Po sporządzeniu oświadczenia o kolizji ze zwierzęciem następnym krokiem jest zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione oświadczenie i wszelkie dokumenty potwierdzające zdarzenie, takie jak notatka policyjna. Warto również dokładnie obfotografować uszkodzenia oraz samo miejsce zdarzenia. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wspomniany wcześniej znak ostrzegawczy. Jeśli go nie było, istnieje szansa, że towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci za szkody po potrąceniu zwierzęcia. Proces ten jest więc kluczowy dla uzyskania odszkodowania, które pokrywa koszty naprawy pojazdu.

Odszkodowanie: co należy wiedzieć?

Odszkodowanie po kolizji ze zwierzęciem zależy od warunków ubezpieczenia, a przede wszystkim od tego, czy posiadacz pojazdu posiada polisę autocasco (AC). Ubezpieczenie OC pokryje koszty, jeśli zwierzę jest własnością innej osoby i to przez jej zaniedbanie doszło do kolizji. W przypadku kolizji z dzikimi zwierzętami odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel na podstawie polisy AC.

Oświadczenie o kolizji ze zwierzęciem to niezwykle ważny dokument, który pozwala na rozpatrzenie roszczenia odszkodowawczego przez ubezpieczyciela. W przypadku kolizji drogowej z udziałem dzikich zwierząt należy pamiętać o kilku kluczowych krokach: zabezpieczeniu miejsca wypadku, wezwaniu policji i sporządzeniu oświadczenia, które jest niezbędne do uzyskania odszkodowania. Dodatkowo ważne jest, aby kierowcy byli świadomi ryzyka związanego z potrąceniem dzikich zwierząt i zachowali szczególną ostrożność, zwłaszcza w okresie jesiennym.

Archiwum: lipiec 2023