W przepisach ruchu drogowego słupki drogowe funkcjonują jako znaki pionowe U-1a. Mają także kilka innych nazw, takich jak słupki prowadzące, kilometrażowe, pikietażowe albo przydrożne. Pod wszystkimi tymi określeniami kryje się jeden i ten sam znak. Dostępne są też w wariancie U-1b, umieszczanym na barierach. Kodeks dokładnie określa ich wymiary, wielkość poszczególnych elementów oraz to, co ile metrów stoją.

Do czego służą słupki drogowe? W skrócie – pozwalają kierowcom zorientować się w przebiegu drogi, a służbom ratowniczym zlokalizować miejsce, w którym aktualnie znajduje się dany uczestnik ruchu. To dość istotne w podróży, a jeszcze ważniejsze w razie wypadku lub innego zdarzenia drogowego, kiedy trzeba wezwać pomoc.

Słupki drogowe – do czego służą kierowcom, drogowcom i służbom? Czym różnią się słupki prowadzące u-1a i u-1b?

Co trzeba o nich wiedzieć na początek? Spójrz na poniższą listę:

  • słupki drogowe U-1a ustawiane są na drogach krajowych i wojewódzkich;
  • nie ma ich w terenie zabudowanym, na obszarze miast i wsi oraz na drogach powiatowych i gminnych;
  • z kolei na autostradach i drogach ekspresowych – tam, gdzie ustawiono barierki energochłonne – wykorzystuje się głównie znak pionowy U-1b. 

Dodatkowe przepisy dokładnie określają, jak powinny wyglądać poszczególne słupki drogowe i co ile metrów muszą stać. Na znaku zawsze umieszczony jest element odblaskowy. Elementy refleksyjne są nieodzowne po zmierzchu. Opcjonalne, acz często stosowane cyfry nad odblaskiem oraz pod nim zawierają informacje o położeniu. Dzięki nim kierowca może wezwać pomoc drogową lub inne służby i precyzyjnie podać im lokalizację zdarzenia.

Definicja słupka drogowego w prawie o ruchu drogowym

Słupki prowadzące U-1a i U-1b stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżnia się następujące słupki prowadzące:

  • U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu,
  • U-1b umieszczane nad barierą ochronną.

Konstrukcja słupków prowadzących oraz ich sposób umieszczenia powinny zapewnić zachowanie pionowej pozycji słupka”.

Słupki drogowe – oznaczenia. Co oznaczają poszczególne liczby? Czy umieszczany jest na nich numer drogi?

Wszystkie znaki U-1a mają 3 rzędy oznaczeń. Jak odczytywać słupki drogowe? Na znaku umieszczone są kolejno, od góry do dołu:

  • numer drogi – nad odblaskiem, często z symbolem jej rodzaju;
  • kilometr drogi – liczony od odgórnie przyjętego początku trasy, ten sam dla obu kierunków;
  • metr drogi – ile setek metrów danego kilometra masz za sobą.

Słupki drogowe U-1b na barierkach pozbawione są oznaczenia drogi. Kilometraż znajduje się na górnej części słupka, a bezpośrednio pod nim – cyfra odpowiadająca setkom metrów.

Słupki drogowe – co ile metrów są rozstawiane na drogach?

Odpowiedź jest banalna i pewnie już się jej domyślasz. Słupki drogowe rozmieszczone są co 100 metrów. Spore zagęszczenie znaków oznacza, że w razie potrzeby wystarczy przejść maksymalnie 50 m, aby ustalić dokładną lokalizację. Odpada konieczność gorączkowego sprawdzania mapy, GPS-u, szukania tablicy z nazwą miejscowości albo znaku informacyjnego przed skrzyżowaniem.

Słupki drogowe ustawione blisko siebie. Dlaczego nie mają oznaczeń?

Zdarzają się jednak miejsca, gdzie widać gęściej rozstawione słupki drogowe. Do czego służą znaki stawiane nawet co parę metrów? To rozwiązanie stosowane w przypadku ostrzejszych zakrętów. Taki słupek drogowy ma pomóc kierowcy w utrzymaniu prawidłowego toru jazdy. Tego rodzaju znak zazwyczaj pozbawiony jest informacji o lokalizacji.

Jak odczytywać słupki drogowe, by uratować czyjeś zdrowie i życie?

Do wypadku może dojść na każdej drodze. Zarówno na niedawno oddanej do użytku autostradzie, jak i bocznej drodze dojazdowej. Kiedy osoba zgłaszająca zdarzenie nie kojarzy, przez jaką miejscowość przejeżdżała ostatnio, może spojrzeć na przydrożne słupki drogowe. Co oznaczają poszczególne liczby – warto wiedzieć, aby uratować komuś życie. Jednak, będąc w szoku, można o takich rzeczach zapomnieć. Zazwyczaj wystarczy po prostu podyktować informacje ze słupka drogowego, aby dyspozytor wiedział, dokąd ma wysłać karetkę albo inną pomoc.

Słupki drogowe w innych krajach

Wszystkie przedstawione tutaj informacje dotyczą polskich znaków. W innych państwach wygląd słupków drogowych może być zbliżony, ale niekoniecznie identyczny. W UE funkcję słupków drogowych niejednokrotnie pełnią małe, prostokątne tablice.

Istnieją też różne sposoby oznaczania metrów i kilometrów. Na przykład w Polsce są to osobne rzędy liczb, a w Holandii na słupkach drogowych stosuje się zapis po przecinku. Przed wyjazdem za granicę dokładnie zapoznaj się z takimi szczegółami, aby poradzić sobie w razie problemów. Ustawione co 100 metrów słupki drogowe pełnią ważne funkcje. Prawidłowe odczytanie umieszczonych na znakach informacji o lokalizacji ma kluczowe znaczenie przy wzywaniu pomocy. Im szybciej do wypadku dotrą ratownicy, tym większe mają szanse na uratowanie zdrowia i życia ofiar.

Archiwum: styczeń 2022