Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku mówi o szczegółowej charakterystyce, jaką musi mieć każda tabliczka znamionowa samochodu. Jest to element wymagany do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych. Dokument określa, jakie informacje powinny znajdować się na tabliczce znamionowej, w jaki sposób powinna być wykonana i gdzie umieszczona. Znajomość tych informacji pomoże ci odnaleźć ten element w swoim pojeździe.

Tabliczka znamionowa – gdzie jest?

Przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku wskazuje, że tabliczka lub naklejka znamionowa powinna znajdować się w miejscu, które nie podlega wymianie nawet podczas kolizji. Z tego względu producenci umieszczają ją najczęściej na słupku B lub w bagażniku. Staje się widoczna w chwili otworzenia drzwi przednich lub po odsłonięciu wszystkich wygłuszeń i materiałów obecnych w części bagażowej. Co więcej, druk nie może podlegać ścieraniu, a sam materiał musi opierać się działaniu korozji.

Tablica znamionowa – czy w każdym aucie jest w tym samym miejscu?

Chociaż dokumentacja określa wstępną charakterystykę umieszczania oznakowania pojazdu, to producent wybiera ostateczne miejsce oraz format tablicy znamionowej. Dlatego możesz spotkać się z oznakowaniami w formie naklejek, tabliczek blaszanych z wybitymi numerami lub naniesionymi odpowiednią farbą. Miejsca też są różne i zawsze mieszczą się w ogólnych wytycznych o niewymienialności danej części karoserii. Co ciekawe, tabliczka znamionowa ma opis charakterystyczny dla danego producenta i zawarte na niej szczegóły mogą się różnić zależnie od marki.

Tabliczka znamionowa samochodu – opis

Normalizacja koniecznych informacji na temat pojazdu wymusza umieszczanie niezbędnych szczegółów na tablicy znamionowej auta. Poza obowiązkowymi pozycjami producent może zamieszczać na niej dowolne dane, które uważa za stosowne. Najczęściej jednak tablica znamionowa zawiera:

  • nazwę producenta pojazdu;
  • numer świadectwa homologacji;
  • VIN (w razie braku numeru, identyfikator nadwozia lub podwozia auta);
  • dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów poziom emitowanego hałasu na postoju w dB przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
  • dopuszczalną masę całkowitą zespołu, jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy;
  • dopuszczalne obciążenie osi rozpoczynając od przedniej;
  • dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające (tabliczka znamionowa naczepy);
  • w przypadku wartości maksymalnych mas i obciążeń przekraczających dopuszczalne muszą być zawarte obok siebie.

Powyższe 8 punktów jest określonych w ustawie i każdy producent zobowiązany jest do podawania informacji właśnie w tej kolejności. Poza wyżej wymienionymi producent może jeszcze umieścić na naklejce lub tabliczce znamionowej, np. kod lakieru.

Tabliczka znamionowa samochodu – wyrobienie

W pierwszej kolejności musisz pobrać specjalny dokument o braku tabliczki znamionowej ze stacji diagnostycznej. Dołączasz go do wniosku o jej wydanie i udajesz się do wydziału komunikacji. Jeżeli auto ma więcej niż jednego właściciela, muszą stawić się tam wszyscy. W razie nieobecności musisz mieć pisemne oświadczenie współwłaściciela.

Chociaż na co dzień tabliczka znamionowa nie jest potrzebna, dzięki powyższym informacjom wiesz już, gdzie jej szukać, co w niej znajdziesz i jak postąpić w wypadku jej utraty. Będzie także bardzo pomocna przy weryfikacji pojazdu podczas zakupu.

Archiwum: marzec 2021