Umowa darowizny samochodu – jak ją sporządzić i co trzeba zrobić po jej podpisaniu?

Najczęściej darowizna obejmuje członków rodziny w najbliższym stopniu pokrewieństwa, co oznacza darowanie praw do pojazdu przez ojca albo matkę na rzecz syna lub córki. Podobnie jest w przypadku przekazywania praw do majątku z dziadków na wnuków. Dobrze jest się orientować w tym, jakie obowiązki trzeba spełnić w momencie, gdy umowa darowizny samochodu ma zostać przygotowana i podpisana. Nie chodzi jedynie bowiem o podarowanie dowodu rejestracyjnego i wprowadzenie do niego odpowiedniego zapisu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa darowizny pojazdu – jak powinna brzmieć?

Nie ma jednego konkretnego wzoru dla takiego dokumentu. Może on być sporządzony w różnych formach, jednak powinna zawierać konkretne dane. Poniżej podajemy wszystkie niezbędne punkty, które muszą zostać ujęte w takiej umowie:

 • miejsce i data zawarcia umowy;
 • wyraźne wskazanie stron umowy;
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa między stronami;
 • dane osobowe stron (imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);
 • przedmiot umowy darowizny (w przypadku samochodu – marka, model, rocznik, typ nadwozia, wersja silnikowa, kod silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny);
 • data przekazania darowizny;
 • szacowana wartość samochodu;
 • oświadczenie wskazujące na posiadanie praw do przedmiotu umowy;
 • oświadczenie o darowaniu majątku i oświadczenie o jego przyjęciu przez obdarowanego;
 • podpisy stron.
 •                            

Umowa darowizny części samochodu – jaka jest różnica?

Czasami strona posiadająca prawa do pojazdu decyduje się na przekazanie jedynie części majątku na rzecz obdarowanego. Umowa darowizny samochodu w przypadku przekazania nie różni się diametralnie od tej, sporządzanej w przypadku całkowitego przekazania praw. Konieczne jest wskazanie przez obdarowującego, w jakiej części przekazuje on prawa do majątku na rzecz danego członka rodziny. Trzeba to wyraźnie zaznaczyć, np. w formie zapisu: „Obdarowujący oświadcza, że przekazuje na rzecz obdarowanego 50% praw do pojazdu stanowiącego tytuł umowy darowizny”.

W jakim celu spisywana jest umowa darowizny połowy samochodu? Często ma to znaczenie dla uzyskania zniżek przez młodego kierowcę, który jako będący przez lata współwłaścicielem auta, będzie mógł takie nabyć. Umowa darowizny samochodu (dwóch właścicieli) jest korzystna dla obydwu stron.

Darowizna samochodu w rodzinie a grupy podatkowe

To jasne, że nie każdy członek rodziny jest spokrewniony z darczyńcą na tym samym poziomie. Polskie prawo ustanawia 4 takie szczeble, które decydują o opodatkowaniu nakładanym na przedmiot umowy darowizny. Do opłacenia daniny zobowiązany jest obdarowany w ustalonym przez ustawodawcę terminie. Warto dokładnie wymienić owe stopnie:

 • poziom 0 – małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadek, babcia, pasierbica, pasierb, ojczym i macocha. W grupie tej istnieje całkowite zwolnienie z podatku;
 • poziom 1 – pradziadek, prababcia, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, zięć, synowa, teść, teściowa. Tutaj kwota wolna od podatku to 9637 zł;
 • poziom 2 – zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna od podatku w tej grupie to 7276 zł;
 • poziom 3 – osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione. Kwota wolna od podatku to 4902 zł.

Umowa darowizny samochodu w rodzinie – czy trzeba zapłacić podatek?

Bez względu na to, jak wysoka jest wartość przedmiotu umowy, to jeśli tylko dotyczy najbliższego członka rodziny z grupy podatkowej „zero”, nie ma konieczności płacenia podatku. W takich sytuacjach umowa darowizny samochodu może zostać sporządzona bez obaw o dodatkowe koszty związane z podatkiem. W każdym innym wypadku trzeba się liczyć z jego zapłatą, a wysokość uzależniona jest od poziomu nadwyżki kwoty wolnej od podatku.

Czy trzeba sporządzać akt darowizny samochodu?

Krótko mówiąc – nie. Oczywiście, jeśli strony decydują się na podpisanie aktu notarialnego, to nic nie stoi na przeszkodzie, muszą jednak liczyć się z dodatkowymi kosztami. Dlatego najczęściej taka procedura odbywa się w zaciszu domowym i nie wymaga udawania się do notariusza. Wydział komunikacji, który będzie rozpatrywał taką umowę oraz ewentualnie urząd skarbowy, będą w pełni honorować taką formę dokumentu.

Umowa darowizny samochodu – wzór

Jeśli nie czujesz się na siłach, żeby stworzyć samodzielnie taki dokument, nie musisz się martwić. Przygotowaliśmy dla ciebie wzór umowy, który możesz pobrać. Dzięki temu będziesz mógł spokojnie przejść do jej wypełniania i przekazania odpowiednim urzędnikom. Pamiętaj, że na zgłoszenie darowizny i przerejestrowanie auta masz 30 dni.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Umowa darowizny samochodu może być zawierana w różnej formie i zróżnicowanych wariantach. Przekazanie auta członkowi rodziny będzie szczególnie istotne ze względu na korzyści, jakie mogą odnieść młodzi kierowcy. Warto wspomnieć, że darowizna dla osób najbliżej spokrewnionych nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

Archiwum: maj 2021