Sprzedaż auta wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych procedur prawnych. Stoją one zarówno po stronie osoby nabywającej, jak i zbywającej auto. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest jednym z obowiązków osoby sprzedającej auto i jest zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym. To podstawa prawna do czynności formalnych związanych ze sprzedażą samochodu. Dotyczą one zarówno właścicieli będących osobami fizycznymi, jak i podmiotów takich jak firmy, działających w różnej formie prawnej. W jednym i drugim przypadku istnieje obowiązek złożenia stosownego zawiadomienia.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży – czy jest to obowiązek?

Niekiedy zdarza się, że osoby sprzedające auto mylą obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu z wyrejestrowaniem auta. Powinieneś wiedzieć, że są to dwie zupełnie różne czynności prawne, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. Po sprzedaży auta wcale nie trzeba go wyrejestrowywać. Jedyny obowiązek ciążący na kierowcy to powiadomienie odpowiedniego urzędu o zbyciu auta. Taki obowiązek dotyczy też poinformowania ubezpieczyciela. Niewywiązanie się z tego obowiązku może nieść za sobą przykre konsekwencje.

Zbycie pojazdu – do jakiego urzędu się udać?

Chcąc złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, musisz się udać do odpowiedniego urzędu. Może być to:

  • starostwo powiatowe,
  • urząd miasta – w przypadku, gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
  • urząd dzielnicy – w przypadku, gdy mieszkasz się w mieście z taką strukturą administracyjną.

W powyższych urzędach możesz stawić się osobiście lub może to zrobić za ciebie członek rodziny, o ile będzie dysponował stosownym pełnomocnictwem. Może to zrobić również inny pełnomocnik, jednak wtedy konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty urzędowej. Zgłoszenia możesz dokonać pocztą, wysyłając odpowiednie dokumenty, lub przez rządowe serwisy internetowe służące do załatwiania spraw tego typu.

Bardzo ważne jest, żebyś zgłosił zbycie pojazdu do ubezpieczyciela. Jeżeli tego nie zrobisz, poprzedni właściciel nadal będzie zobowiązany do płacenia składek OC. W przypadku niezłożenia dokumentów na czas może to okazać się bardzo problematyczne dla pierwotnego właściciela auta, gdyż ubezpieczyciel będzie mógł windykować od niego zaległe składki.

Prawdziwe problemy rozpoczną się wtedy, gdy zbycie pojazdu nie zostanie zgłoszone, a auto zostanie użyte do przestępstwa lub będzie uczestniczyło w kolizji. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest stuprocentowym zabezpieczeniem interesów właściciela auta, który będzie już chroniony prawnie i nie będzie ponosił odpowiedzialności za swoją dawną własność i osoby ją wykorzystujące. Bez zgłoszenia zbycia nie będzie to wcale takie oczywiste dla organów ścigania.

Zgłoszenie zbycia pojazdu – niezbędne dokumenty

Zgłaszając zbycie pojazdu, powinieneś przygotować szereg dokumentów. Zgłoszenie sprzedaży auta będzie wymagało podania podstawowych informacji. Przygotuj dane nabywcy pojazdu, takie jak imię, nazwisko i PESEL. Będziesz potrzebował także dokumentu, który potwierdzi zbycie auta. Może to być umowa kupna-sprzedaży pojazdu. 

Jeśli auto zostało przekazane w innej formie prawnej, przygotuj stosowny dokument. Może to być na przykład umowa darowizny. W przypadku właścicieli firmowych sytuacja jest analogiczna, jednak pamiętaj, że nie każda osoba z firmy jest uprawniona do tego typu czynności prawnych.

Wiesz, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Wtedy może pojawić się kolejne pytanie: czy jest to darmowe. Jeśli proces nie wymaga wykonywania dodatkowych czynności prawnych, to jest w pełni darmowy i nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Nie jest też czasochłonny, gdyż to prosta procedura, która od ręki jest załatwiana w odpowiednim urzędzie. Dokonanie zgłoszenia nie będzie wiązało się z otrzymaniem żadnego dokumentu, który to potwierdzi, jednak od razu trafi ono do systemu. Zatem poprzedni właściciel auta nie musi się o nic martwić.

Pamiętaj, by nie łączyć powyższego obowiązku z obowiązkiem wyrejestrowywania auta. Pytanie o to, czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży, jest bardzo powszechne, a powyższe procedury są mylone. Jest to duże nieporozumienie, także od strony prawnej, gdyż wiąże się z zupełnie odmiennymi konsekwencjami.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży

Zgłoszenie sprzedaży auta może być dokonane zarówno osobiście w urzędach, jak i pocztą czy online. Nawet jeśli chcesz udać się do urzędu osobiście, to i tak możesz ściągnąć odpowiedni formularz, który będzie niezbędny. Jest to prosty wzór i druk, który można bardzo łatwo znaleźć w internecie, między innymi na stronach właściwych urzędów. Składając zgłoszenie, zwróć uwagę, aby wszystkie dane były podane prawidłowo. Biorąc pod uwagę, jak wiele problemów może wyniknąć, jeśli zawiadomienie o zbyciu pojazdu będzie bezskuteczne, o wiele lepiej zrobić to starannie.

Na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu właściciel ma 30 dni od jego zbycia. Uwzględnia się tutaj 30 dni kalendarzowych, a nie roboczych, o czym trzeba bezwzględnie pamiętać. Datą zbycia, jest data widniejące na umowie kupna-sprzedaży, lub innej umowie regulującej proces przekazania mienia innej osobie, lub instytucji. 

Według obecnych norm osoba, która nie dokona zgłoszenia zbycia pojazdu, może zapłacić karę, która w minimalnym wymiarze wyniesie 200 zł. W skrajnych przypadkach może ona jednak wynieść nawet 1000 zł. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu to procedura konieczna po sprzedaży czy przekazaniu auta. Nie myl jej z wyrejestrowaniem, to dwie odrębne sprawy. Najprostszą formą zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest zrobienie tego online za pomocą profilu zaufanego. Nie potrwa to długo, a wystarczą jedynie podstawowe informacje, oraz skan umowy lub innego dokumentu potwierdzającego zbycie.

Archiwum: styczeń 2021