Oczywiste jest, że posiadanie samochodu czy też innych pojazdów mechanicznych wiąże się z obowiązkiem ich ubezpieczenia od różnych zdarzeń losowych. Wiele osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z motoryzacją, zadają sobie pytanie „OC – co to tak właściwie jest?”. Na czym dokładnie polega ubezpieczenie OC i jakie szkody pokrywa? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Na czym dokładnie polega ubezpieczenie OC?

Zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w świetle ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gwarantuje otrzymanie rekompensaty dla poszkodowanego w wyniku poniesionych przez niego szkód w trakcie zdarzenia. Przykładowo, w wyniku ewentualnej stłuczki osoba w niej poszkodowana otrzymuje pieniądze w postaci odszkodowania na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, u którego polisę OC wykupił sprawca. 

Po zawarciu standardowej umowy z ubezpieczycielem nasze OC jest ważne przez 12 miesięcy, po tym czasie zostaje automatycznie przedłużone. Natomiast jeżeli nie chcemy już współpracować z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym, należy wypowiedzieć taką umowę najpóźniej dzień przed jej zakończeniem. 

Posiadanie ważnego OC jest niezwykle istotne. Jeżeli dojdzie do zdarzenia z naszej winy, a posiadana polisa OC będzie po terminie, to odszkodowanie osobom poszkodowanym wypłaci Narodowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta następnie zwróci się do nas (sprawcy zdarzenia) o zwrot pełnej kwoty wypłaconego przez nich odszkodowania. 

Gwarancyjne sumy odszkodowania obowiązują tylko dla jednego zdarzenia, nie dla jednego poszkodowanego. Oznacza to, że niezależnie od liczby poszkodowanych, zakład ubezpieczeń posiada górną granicę odpowiedzialności wynoszącą 1,05 mln euro dla szkód majątkowych oraz 5,21 mln euro dla szkód osobowych. Jeżeli koszty odszkodowania będą wyższe, sprawca jest zobowiązany pokryć zaistniałą różnicę z własnych środków. 

Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie OC ?

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów jest niezwykle szeroki. Zakład ubezpieczeń nie tylko może wypłacić odszkodowanie osobom poszkodowanym, zlikwidować szkody powstałe w pojeździe i zapewnić auto zastępcze, ale również pokryć koszt ich ewentualnego leczenia i rehabilitacji, a także sfinansować potrzebne lekarstwa. Ponadto, jeżeli w wyniku zdarzenia został uszkodzony smartfon czy też inny sprzęt, poszkodowanemu również należy się odszkodowanie. 

Ochrona dotyczy również czynności związanych ze wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, jego załadunkiem i rozładunkiem, garażowaniem, zatrzymaniem oraz postojem. Co to dla nas oznacza? Jeżeli np. podczas wsiadania bądź też wysiadania z samochodu na parkingu, uderzymy drzwiami naszego auta w inny zaparkowany obok nas pojazd, w wyniku czego dojdzie do jego uszkodzenia, to takie zdarzenie w całości obejmuje Twoje ubezpieczenie OC (jako sprawcy). Poszkodowany otrzyma należne mu odszkodowanie od Twojego ubezpieczyciela. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni nie tylko poszkodowanych, ale również sprawców zdarzenia. Dzięki ważnej polisie OC sprawca szkody uniknie odpowiedzialności finansowej, a poszkodowany nie będzie musiał domagać się odszkodowania na drodze sądowej – odszkodowanie wypłaca zakład ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę dotyczącą ubezpieczenia OC. 

Niestety spowodowanie szkody niekorzystnie wpływa na historię ubezpieczenia sprawcy i w przyszłym roku może to skutkować podniesieniem składki za OC. Jeżeli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony pojazd sprawcy, będzie on musiał pokryć koszty jego naprawy z własnych środków. W takich sytuacjach bardzo przydatne jest posiadanie ubezpieczenia AC, które jest dobrowolne. Wystarczy wtedy zgłosić szkodę w ramach ubezpieczenia autocasco, aby uniknąć odpowiedzialności finansowej z własnych środków. 

Gdzie i kiedy można sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Ważność posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdu widnieje na potwierdzeniu zawarcia polisy, które otrzymuje się od zakładu ubezpieczeniowego.

Jeżeli jednak chcemy sprawdzić, czy inny samochód np. sprawca uczestniczący w zdarzeniu posiada wykupione ubezpieczenie OC, można to sprawdzić przez Internet na oficjalnej stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) lub przy pomocy aplikacji mobilnej. W tym celu będzie nam potrzebny numer VIN samochodu sprawcy lub numer dowodu rejestracyjnego. Wiedza ta jest niezbędna, kiedy to my jesteśmy poszkodowani w takim zdarzeniu. 

Ważność ubezpieczenia OC jest również ważna przy kupnie używanego samochodu. Co prawda poprzedni właściciel auta ma obowiązek przekazać nam posiadaną polisę OC wraz z dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu (jeżeli taka została wydana). Jednakże przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży warto na własną rękę dodatkowo sprawdzić, czy kupowany samochód posiada ważne ubezpieczenie. 

Sprawdzenie auta w ten sposób pozwoli uzyskać nam wiele innych ważnych oraz potrzebnych  informacji związanych z historią użytkowania interesującego nas samochodu.      

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej a zakup samochodu

Ubezpieczenie OC pojazdu należy wykupić w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń najpóźniej w dniu jego rejestracji. Należy podkreślić, że kary za brak ważnego OC są bardzo wysokie. Przy każdej kontroli drogowej kierowca sprawdzany jest również pod kątem ważnego ubezpieczenia. W sytuacji odnotowania jego braku nakładana jest na kierowcę kara pieniężna. W szczególnych przypadkach może ona nawet przekroczyć wartość posiadanego pojazdu. Przypominamy, iż w sytuacji ewentualnej kolizji, kierowca bez ważnego OC zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy pojazdu poszkodowanego z własnych środków, a wymagane kwoty mogą poważnie obciążyć domowy budżet.  

W wyjątkowych sytuacjach ubezpieczyciel może zwrócić się do sprawcy zdarzenia o zwrot wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania. Może mieć to miejsce tylko i wyłącznie, kiedy zakład ubezpieczeń udowodni sprawcy umyślne działanie, bądź też prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub też innych środków odurzających. Brak wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu, wejście w jego posiadanie wskutek przestępstwa, czy też ucieczka z miejsca zdarzenia to okoliczności, które zobowiązują sprawcę do oddania wypłaconego przez zakład odszkodowania. 

OC i AC – co warto wiedzieć?

Zanim właściciel pojazdu podpiszę umowę OC, może się zastanawiać, czy nie dodać do tego pakietu AC, czyli autocasco. W jaki sposób ta polisa rekompensuje szkody wyrządzone przez sprawcę kolizji drogowej lub wypadku?

Autocasco zabezpiecza kierowcę przed konsekwencjami finansowymi szkód, które powstały nie tylko z winny innej osoby, ale także i jego samego. Umowy ubezpieczenia uwzględniają rekompensatę w takich sytuacjach, jak kradzież auta, dewastacja, uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta, a także następstwa zdarzeń losowych – grad, pożar, czy silny wiatr.

Oprócz wspomnianych opcji oferty, Autocasco zapewnia też często pokrycie kosztów naprawy przez ubezpieczyciela, a także kompleksową naprawę w warsztacie mechanicznym

Cena OC i AC – czy jest duża różnica?

Pomimo szerszego zakresu ochrony, AC nie jest droższe od obowiązkowego ubezpieczenia. Składki OC wynoszą średnio 524 złotych – stan na 2022 rok. Ubezpieczenie AC dokupuje się zazwyczaj wraz z nabywaniem OC kumunikacyjnego. Cena łączonych pakietów zaczyna się już od 593 złotych!

O ile brak OC wiąże się z wysoką karą finansową, sięgającą nawet kwoty 6020 złotych, to niewykupienie AC nie skutkuje mandatem. Jest dobrowolne i stanowi po prostu dodatkowe zabezpieczenie przed rozmaitymi szkodami, również z winy sprawcy – w przeciwieństwie do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

OC komunikacyjne – podsumowanie najważniejszych informacji

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia Ci pewną ochronę w przypadku gdy pojazd, którego jesteś właścicielem (prowadzony przez Ciebie, bądź też inną osobę) spowoduje wypadek czy też inne zdarzenie drogowe, w którym zostaną poszkodowane osoby trzecie. Powstała w ten sposób szkoda zostanie zlikwidowana z Twojego OC, a Ty unikniesz dzięki temu wypłacania odszkodowania z własnej kieszeni. 

Archiwum: październik 2022