Współwłaściciele widniejący w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mogą pozbyć się wcześniej nabytych praw do samochodu lub motocykla. Warto mieć na uwadze fakt, że współwłasność auta powoduje konieczność posiadania pełnomocnictwa lub osobistego stawiennictwa w urzędzie obydwu współwłaścicieli celem załatwienia jakiejkolwiek sprawy. Darowizna lub umowa kupna-sprzedaży skutecznie pozwala na zniesienie współwłasności samochodu i to z minimum formalności oraz kosztów.

Zniesienie współwłasności samochodu – co warto wiedzieć?

Jako jeden ze współwłaścicieli pojazdu masz pełne prawo do tego, aby zrzec się swoich udziałów. Zrobisz to np. w wyniku podpisania umowy kupna-sprzedaży z drugim współwłaścicielem lub sporządzenia darowizny. Pamiętaj, że darowizna na rzecz osób niespokrewnionych spowoduje, że Urząd Skarbowy obciąży cię podatkiem od darowizny. Współwłasność pojazdu to nic innego, jak sytuacja, gdzie jeden pojazd ma kilku właścicieli jednocześnie. Takie rozwiązania były dotychczas stosowane w przez młode osoby np. poprzez dopisanie rodzica jako współwłaściciela auta. Dzięki temu zakłady ubezpieczeniowe proponowały niższe składki OC i AC ze względu na zniżki współwłaściciela. To jednak wiąże się też z ryzykiem utraty takowych zniżek jeśli jeden z kierowców spowoduje wypadek lub kolizję.

Zniesienie współwłasności samochodu – krok po kroku

Proces zniesienia współwłasności samochodu wymaga przede wszystkim złożenia wniosku o zniesienie współwłasności samochodu do odpowiedniego urzędu. Przy sporządzaniu umowy zrzeczenia się praw do części samochodu musisz podać w jej treści takie informacje, jak:

 • dane wszystkich współwłaścicieli,
 • dane pojazdu, czyli numer VIN, numer rejestracyjny, model i markę),
 • określenie ilości udziałów – najlepiej procentowo,
 • wartość udziałów współwłaściciela, który zrzeka się praw,
 • podpisy obu stron.

Tak skompletowane informacje na umowie zrzeczenia się własności wystarczy złożyć w wydziale komunikacji stosownym dla twojego miejsca zamieszkania. Takie same czynności należy wykonać po objęciu wszystkich praw do samochodu po śmierci współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego.

Zgłoszenie zniesienia współwłasności samochodu powinno odbyć się w terminie 30 dni na specjalny wniosek do wydziału komunikacji. Podczas zgłaszania tego faktu musisz dostarczyć też:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kartę pojazdu o ile została wydana,
 • ubezpieczenie obowiązkowe OC.

Co ciekawe, po zniesieniu współwłasności samochodu nie zawsze musisz zmieniać dowód rejestracyjny na nowy. Kiedy współwłaściciel rezygnujący ze swoich udziałów jest na drugiej lub dalszej pozycji w dowodzie – wystarczy poprosić w urzędzie o jego wykreślenie.

Opłaty i podatki a zniesienie współwłasności samochodu – najważniejsze informacje

W przypadku zniesienia współwłasności samochodu warto mieć na uwadze fakt, iż można to zrobić w formie sprzedaży udziałów lub przekazania ich w formie darowizny. W obydwu przypadkach narażasz się na pewne koszty. Kiedy zdecydujesz się na wykreślenie swoich udziałów z dokumentów samochodu w formie sprzedaży – osoba fizyczna bez działalności gospodarczej musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC w wysokości 2% wartości udziałów.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku umowy darowizny udziałów do samochodu. Spadkobierca w takiej sytuacji nie zapłaci ani złotówki do US, pod warunkiem że jest najbliższą rodziną bez względu na kwotę. Osoby zwolnione z opodatkowania od spadku w formie udziałów do samochodu, to:

 • żona/mąż,
 • dzieci, wnuki i prawnuki,
 • pasierbica i pasierb,
 • rodzeństwo,
 • rodzice i dziadkowie,
 • macocha i ojczym.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu – jak ją sporządzić?

Wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego jest naprawdę proste. Są tylko dwa sposoby na zniesienie współwłasności pojazdu (nawet po śmierci jednego ze współwłaścicieli). Najwygodniejsze będzie zawarcie umowy o zniesienie współwłasności auta. Gotowe wzory takiego dokumentu znajdziesz w internecie. Wystarczy, że uzupełnisz je danymi dotyczącymi auta i jego współwłaścicieli, określisz wartość udziałów oraz zbierzesz niezbędne podpisy stron. Samo sporządzenie umowy zniesienia współwłasności pojazdu jest dość proste, o ile obydwie strony są w stanie się ze sobą porozumieć.

W razie ewentualnych niedomówień pomiędzy współwłaścicielami lub występowania długów u jednego z nich również istnieje kilka opcji rozwiązania sprawy. W najbardziej skomplikowanych sprawach możesz wnieść pozew o rozstrzygnięcie sporu przez sąd. To jednak generuje dodatkowe koszty oraz sprawia, że rezygnacja ze współwłasności samochodu znacznie się wydłuża.

Zniesienie współwłasności samochodu – podsumowanie

W kwestii podsumowania, warto wiedzieć, że najmniej problemowe jest dobrowolne zrzeczenie się prawa do pojazdu jednej ze stron. Dzięki temu zrzeczenie się współwłasności samochodu jest załatwiane praktycznie od ręki, a sądowy podział samochodu pomiędzy strony wcale nie musi mieć miejsca. Kiedy już dopełnisz formalności urzędowych – koniecznie poinformuj o fakcie wypisania współwłaściciela z dowodu swoje towarzystwo ubezpieczeniowe. W niektórych sytuacjach może okazać się, ze ubezpieczyciel przeliczy na nowo składkę OC i AC wyłącznie dla nowego właściciela auta.

Jeśli chcesz czym prędzej przekazać własność do pojazdu na jednego właściciela, koniecznie zdecyduj się na sporządzenie stosownej umowy lub podaruj udziały w postaci darowizny. W niektórych sytuacjach konieczny będzie kontakt z Urzędem Skarbowym i zapłacenie podatku. Niezależnie od wartości darowizny – zawsze należy ją zgłaszać do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od czasu powstania takiego obowiązku. Na ogół zniesienie współwłasności samochodu jest dość proste i nie generuje znacznych kosztów. Wystarczy, że zastosujesz się do kilku podstawowych porad i poznasz zasady przeniesienia własności pojazdu na inną osobę w kwestii współwłasności.

Archiwum: wrzesień 2022