W momencie, kiedy umowa darowizny części samochodu zaczyna obowiązywać, efekt stanowi powstanie współwłasności pojazdu. Przy spisywaniu dokumentu kluczową kwestią, jest dokładne wydzielenie każdej z części, a następnie dokonanie darowizny. Przedstawiamy najważniejsze wiadomości na te ten temat!

Umowa darowizny części samochodu – wzór

Sprawdź, jakie informacje powinna zawierać umowa darowizny samochodu. Co jeszcze należy w niej zawrzeć oprócz danych pojazdu i informacji na temat darczyńcy o obdarowywanego? Pobierz wzór umowy darowizny pojazdu z załączonego pliku i dowiedz się więcej!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Darowizna w części a w całości – jakie są różnice?

Warto wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy całkowitą darowizną samochodu a częściową. W pierwszym przypadku zmienia się właściciel pojazdu. Natomiast w drugim udział własnościowy mają dwie osoby – może być ich też więcej.

Przekazanie darowizny musi być zgodne z art. 888 § 1 k.c. – tym samym darczyńca zobowiązuje się bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to, że za przekazanie własności nie pobiera żadnej opłaty.

Kiedy umowa darowizny części samochodu jest stosowana najczęściej?

Dokument wykorzystują najczęściej członkowie rodziny. Dzieje się tak w momencie, kiedy kilka osób wspólnie użytkuje samochód. Współwłasność jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ można uniknąć wysokich opłat ubezpieczeniowych, które są naliczane młodym, niedoświadczonym kierowcom. Trzeba jednak przy tym pamiętać o kilku kwestiach. 

Najczęściej celem darowizny jest to, że chce się przysporzyć drugiej osobie korzyści, nie pobierając przy tym opłaty. Strona, która oddaje swój udział, powinna dokładnie wyznaczyć, co jest przedmiotem przekazywanym obdarowanemu. Trzeba przy tym  wyszczególnić cechy charakterystyczne auta, a także spisać markę, numer rejestracyjny, nadwozia i rok produkcji.

Kwestią poruszaną dość często przy tematach związanych z umową darowizny części samochodu jest to, w jaki sposób podzielić udziały. Nie można przecież oddać komuś fotela, kierownicy czy silnika. W przypadku tego dokumentu udział osoby obdarowywanej określa się procentowo lub w formie ułamka, najczęściej jest to połowa.

Jakie informacje powinien zawierać dokument?

W umowie darowizny części samochodu powinny znaleźć się takie informacje, jak data i miejsce jej zawarcia. Powinno się też oznaczyć strony i wskazać pojazd, który jest przedmiotem darowizny. Następny krok to określenie procentowego udziału.

Następne dane, które powinna zawierać umowa darowizny części samochodu, to oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności do przedmiotu ruchomego i sprecyzowanie, która strona opłaca koszty umowy.  Całość uzupełniają wiadomości na temat wartości przenoszonej w drodze darowizny wskazanej wcześniej części auta i oświadczenie darczyńcy o tym, że nie ma żadnych zobowiązań wobec osób trzecich. Do tego dochodzą jeszcze takie informacje, jak dane dotyczące liczby sporządzonych egzemplarzy umowy i czytelne podpisy obu stron.

Co zrobić po podpisaniu umowy darowizny części samochodu?

Po tym, jak umowa darowizny części samochodu zostanie zaakceptowana przez obie strony i podpisana, trzeba udać się do właściwego Urzędu Skarbowego. Dokument jest umową cywilnoprawną i podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

Wysokość zależy od grupy podatkowej. Każda z nich precyzuje stopień pokrewieństwa pomiędzy obdarowanym a darczyńcą. Na koszt ma wpływ również wartość samochodu, kwota wolna od podatku i sposób dokonania formalności przy zgłoszeniu darowizny.

Darowizna w rodzinie a wysokość podatku

Umowa darowizny części samochodu jest sporządzana najczęściej pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Zalicza się do nich współmałżonków, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), rodzeństwo, pasierbów, ojczyma i macochę. Te osoby są całkowicie zwolnione z płacenia podatku od spadku i darowizn. Jedyny warunek, który trzeba spełnić, to zgłoszenie w US przyjęcia darowizny w ciągu sześciu miesięcy od dnia przekazania pojazdu.

Warto również wspomnieć, że do I grupy podatkowej zalicza się także teść, zięć i synowa. Różnica w rozliczaniu się z fiskusem polega jedynie na tym, że w przypadku darowizny powyżej kwoty zwolnionej z podatku są oni zobowiązani do zapłaty podatku od nadwyżki.

Opłaty dalszej rodziny przy darowiźnie pojazdu

Do dalszej rodziny, czyli II grupy podatkowej, zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych zstępnych. Tutaj kwota wolna od podatku równa się 7 267 zł.

Gdy nadwyżka wynosi do 10 278 zł, trzeba zapłacić 7% naliczanych od jej wysokości. W innych przypadkach, przy kwocie od 10 278 zł do 20 556 zł trzeba zapłacić 719,50 zł i 9% podatku od nadwyżki. Z kolei przy nadwyżce powyżej 20 556 zł konieczna jest opłata 1644,50 zł i 12% podatku od nadwyżki.

Opłaty osób niespokrewnionych przy darowiźnie samochodu

Dla osób niespokrewnionych kwota wolna od podatku to 4902 zł. Jeżeli wartość zdanego pojazdu mieści się powyżej tej stawki, to w przypadku nadwyżki do 10 278 zł trzeba zapłacić 12%. Dla nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł konieczna jest opłata 1233,40 zł i 16% podatku od nadwyżki. Z kolei dla kwoty powyżej 20 556 zł, trzeba zapłacić 2877,90 zł i 20% podatku od nadwyżki. 

Ubezpieczenie OC a oddanie części pojazdu drugiej osobie

Podpisanie umowy darowizny części samochodu powinno być też potwierdzone w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którego usług korzystał właściciel. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni. Dzięki temu polisa OC przejdzie również na obdarowanego.

Po tym, jak dokument zostanie sygnowany, należy się też udać do starostwa powiatowego. W placówce trzeba dokonać rejestracji pojazdu. Na jej podstawie Urząd dopisze współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego. Żeby cały proces przebiegł pomyślnie, niezbędna jest kopia umowy, dowód rejestracyjny i karta pojazdu

Czy warto decydować się na umowę darowizny części samochodu?

Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy darowizny części samochodu pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Dzięki temu można obniżyć koszty składek ubezpieczeniowych. Trzeba przy tym uważać na właściwą konstrukcję dokumentu, a także zawarte w nim informacje. 

Po przeniesieniu własności pojazdu konieczne jest też zgłoszenie podpisania umowy darowizny części samochodu w Urzędzie Skarbowym i Starostwie Powiatowym. Należy również udać się do ubezpieczyciela, aby przepisał składkę OC do nowego współwłaściciela. Pamiętając o wszystkich wspomnianych kwestiach, sporządzenie i podpisanie umowy darowizny części samochodu nie będzie trudne.

Umowa darowizny samochodu w części – podsumowanie najważniejszych wiadomości

Przedmiotem umowy darowizny są najczęściej samochody, ale może to być także biżuteria czy nieruchomość. Ważną informacją w przypadku wspomnianego dokumentu jest to, że nie musi być to cała rzecz, a jej pewna część. Właśnie wtedy sporządza się umowę częściowej darowizny samochodu czy innych rzeczy. Oprócz kwestii związanych na przykład ze spadkiem, dokument jest spisywany w celu zaoszczędzeniu na wysokich opłatach ubezpieczeniowych, na przykład gdy pojazdem ma się poruszać młody kierowca. Dzięki temu składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy AC będą niższe.

Czym różni się umowa darowizny części samochodu od standardowej? Nie dochodzi w niej do zmiany posiadacza, a do wskazania współwłaściciela pojazdu. Należy przy tym zauważyć, że może być ich więcej niż jeden. Całą procedurę reguluje art. 888 § 1 k.c. Zgodnie z nim darczyńca obliguje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Oznacza to, że darowizna nie wymaga zapłaty przez obdarowaną osobę lub podmiot.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022