Dokumenty dotyczące przeznaczenia pojazdu oraz jego typu to podstawowe dane przypisujące pojazd do konkretnej grupy. Na podstawie takich informacji możesz złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji stosownym dla swojego miejsca zamieszkania. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury jasno określa kwestie dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego oraz tego, w jaki sposób wypełnić wzór dokumentu, aby zarejestrować samochód osobowy lub inny pojazd.

Czym jest rodzaj pojazdu i przeznaczenie – krótka definicja

Dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jest możliwe tylko wtedy, kiedy dany pojazd ma odpowiednią klasyfikację, homologację oraz zostanie zarejestrowany w stosownym urzędzie. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie to podstawowe informacje, jakie muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację pojazdu. Pełna klasyfikacja pojazdów jest dołączona do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i każdy może mieć do niej wgląd. Dzięki temu dowiesz się, jakie są popularne rodzaje samochodów i innych pojazdów np. przyczep ciężarowych rolniczych.

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – jak klasyfikowane są auta osobowe?

Samochody osobowe są klasyfikowane na podstawie kategorii homologacyjnej M1. W tym przypadku pojawia się wiele podrodzajów pojazdów, a mianowicie:

 • sedan,
 • hatchback,
 • kombi,
 • kabriolet,
 • coupe,
 • wielozadaniowy,
 • van,
 • terenowy,
 • inny pojazd dopuszczony do ruchu drogowego.

To oczywiście podstawowy podział samochodów osobowych, które są uwzględniane przez organ rejestrujący. Rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie wpływa na to, co należy wpisać we wniosku o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji. Warto dodać, że samochód z kratką musi zostać zarejestrowany jako auto dostawcze. Po demontażu kratki rejestracja samochodu jako osobowego nie jest możliwa od ręki. Musisz w tym przypadku przejść całą procedurę administracyjną oraz udać się wcześniej na badanie techniczne pojazdu. Dzięki temu zmienisz przeznaczenie pojazdu poprzez nowy wpis w dokumentach auta przez pracownika SKP.

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – jak dzielimy motocykle i inne pojazdy?

Motocykle dzielą się na kilka kategorii, a dokładnie: L3e, L4e oraz L5e. Te jednak dotyczą tylko homologacji, natomiast podrodzaje to: motocykl osobowy, ciężarowy lub inny. To samo tyczy się samochodów ciężarowych, jak np. wywrotka, furgon, pojemnik, cysterna i inne. Homologacje w tym przypadku oznaczane są jako: N1, N2 oraz N3. Pamiętaj, że klasyfikacja pojazdów dotyczy też przyczep ciężarowych, lekkich, pojazdów rolniczych i wszystkich innych, jakie mogą poruszać się po drogach publicznych.

Wniosek o rejestrację a rodzaj pojazdu i przeznaczenie – co wpisać?

Jeśli chodzi o dokładne przeznaczenie pojazdu, warto mieć na uwadze fakt, że obecnie występują różne podrodzaje ciągników samochodowych, aut, przyczep i innych pojazdów. Wniosek o rejestrację pojazdu jest konieczny zawsze po tym, jak podpiszesz umowę kupna-sprzedaży z poprzednim właścicielem pojazdu. Pamiętaj, że dokumenty złożysz tylko we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie. Rubryka rodzaj pojazdu i przeznaczenie musi zostać uzupełniona podczas składania dokumentu w wydziale komunikacji. Chcesz wiedzieć, co wpisać w tym polu?

 • w rubryce dotyczącej rodzaju pojazdu musisz wpisać jego rodzaj zgodnie z klasyfikacją zgodną z aktami prawnymi,
 • w rubryce przeznaczenia wpisz przeznaczenie pojazdu zgodnie z jego klasyfikacją urzędową, ale tylko wtedy, kiedy przewiduje to dana grupa klasyfikacyjna.

Dla samochodów osobowych podaj tylko podrodzaj pojazdu – to wystarczy, aby zarejestrować go w urzędzie. We wniosku o rejestrację pojazdu musisz uwzględnić swoje dane, jako właściciela (numer PESEL, imię i nazwisko), a także typ wniosku. Dodatkowo potrzebujesz dalszych informacji np. o samochodzie, czyli: numer VIN, marka, rok produkcji, rodzaj i przeznaczenie.

Jak można sprawdzić rodzaj pojazdu i przeznaczenie? Podpowiadamy!

Zastanawiasz się, jak sprawdzić stan sprowadzonego pojazdu, jego rodzaj oraz przeznaczenie wpisane w dokumentach? W takim razie możesz skorzystać z dwóch popularnych narzędzi online. Pierwszą opcją jest aplikacja mPojazd, natomiast drugą usługa Historia Pojazdu dostępna poprzez przeglądarkę internetową.

Aplikacja mPojazd została przygotowana w ramach współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Dostęp do serwisu mają przede wszystkim właściciele i współwłaściciele pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. To dobry sposób, aby szybko zweryfikować status samochodu oraz jego dokładną specyfikację.

Historia Pojazdu jako portal do analizy stanu prawnego samochodu działa naprawdę sprawnie. Nie znajdziesz lepszej opcji, aby szybko sprawdzić rodzaj pojazdu i przeznaczenie, a także dokładną historię pojazdu pod kątem realizowanych przeglądów technicznych oraz ważności ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe.

Zmiana przeznaczenia pojazdu – czy można to zrobić?

Zapamiętaj, że każda zmiana konstrukcyjna pojazdu powoduje, że konieczne będzie wykonanie przeglądu na okręgowej stacji kontroli pojazdów, a następnie dokonanie odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. W takich sytuacjach musisz złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu wraz ze zmienionym rodzajem i przeznaczeniem pojazdu, które jest potwierdzone przez OSKP. Jeszcze do niedawna popularne były tzw. samochody z kratką, które pozwalały na odliczenie VAT przez przedsiębiorców. Obecnie przepisy się zmieniły, a samochody niegdyś zarejestrowane jako te z kratką zmieniają swoje przeznaczenie i trafiają do nowych nabywców.

Pamiętaj, że nie możesz dokonać zmiany rodzaju lub przeznaczenia pojazdu na własną rękę. Zawsze konieczne jest wprowadzenie zmian w dowodzie rejestracyjnym, które będzie poprzedzone badaniem technicznym np. auta. Uwaga! Zmiana konstrukcji auta i jego przeznaczenia może wpływać na wysokość stawek OC i AC.

Rodzaj pojazdu i przeznaczenie – jak je zmienić? Krok po kroku

Chcesz zmienić rodzaj pojazdu i przeznaczenie? W takim razie musisz przede wszystkim zdemontować wszelkie elementy konstrukcyjne (lub zamontować), które mają wpływ na te dwie powyższe kwestie. Zgodnie z przepisami zmiany konstrukcyjne musisz przeprowadzić w homologowanym serwisie, który wystawi dokumenty potwierdzające dokonane zmiany. Przedsiębiorstwa uprawione do takich działań to głównie te, które świadczą usługi z zakresu konserwacji oraz naprawy pojazdów.

Z pozyskanym oświadczeniem od firmy montażowej dodatkowe elementy konstrukcyjne musisz udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów celem wykonania badania technicznego. Diagnosta potwierdzi wykonanie zmian konstrukcyjnych oraz oceni stan pojazdu. Z kompletem dokumentów udaj się do wydziału komunikacji w swojej miejscowości i złóż wniosek o zmianę w dowodzie rejestracyjnym lub po prostu o wydanie nowego dokumentu.

Pamiętaj! Na złożeni wniosku po dokonanych zmianach konstrukcyjnych pojazdu masz tylko 30 dni od czasu wykonania badania technicznego.

Podsumowując: pojazdy klasyfikuje się na podstawie ich rodzajów, podrodzajów oraz kategorii homologacyjnych. Kiedy chcesz dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym musisz mieć aktualne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Dodatkowo po zmianach masz też obowiązek poinformowania o tym fakcie towarzystwo ubezpieczeniowe, które wyliczy na nowo składkę ubezpieczenia dla danego pojazdu.

Archiwum: sierpień 2022