Kluczowe regulacje, które zawiera umowa najmu samochodu, odnoszą się do kwestii finansowych. Zalicza się do nich sposób eksploatacji pojazdu i odpowiedzialność w zakresie powstałych w trakcie wynajmowania szkód. Przedstawiamy najważniejsze porady, jak wypełnić dokument i udostępniamy wzór takiej umowy. Sprawdź!

Umowa najmu samochodu – wzór dokumentu

Umowa najmu samochodu powinna zawierać dane obu stron, a sam formularz musi być sporządzony zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego. Pobierz gotowy wzór, który możesz edytować, wydrukować i wypełnić, a poniżej dowiedz się więcej na temat dokumentu!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Jakie dane powinna zawierać umowa najmu samochodu?

W umowie najmu samochodu powinny być jasno określone strony, czyli dane wynajmującego i najemcy. Strony powinny ująć w umowie najmu numer i serię dowodu osobistego. Do innych informacji, które mają znaleźć się w dokumencie, zaliczają się dane teleadresowe, NIP i PESEL.

W treści powinno znaleźć się oświadczenie woli. Umowa musi obejmować także kompleksowy opis przedmiotu najmu i warunki umowy najmu samochodu. Sporządzony dokument trzeba własnoręcznie podpisać. Aby był ważny, muszą to zrobić obie strony – wynajmujący i najemca. 

Uwzględnienie okresu najmu samochodu

Umowa najmu samochodu powinna uwzględniać datę rozpoczęcia i zakończenia wynajmu pojazdu. Zapis posłuży do określenia daty przekazania samochodu z powrotem do wynajmującego. Gdy nie ma dokładnie wskazanego dnia oddania auta, za początek obowiązywania umowy uznaje się dzień jej podpisania.

Opis przedmiotu najmu

W dokumencie należy umieścić również szczegółowy opis przedmiotu najmu. Należy podać:

  • markę i model samochodu;
  • rok produkcji;
  • dokładną pojemność skokową silnika;
  • numer rejestracyjny.

Dodatkowo można umieścić nr VIN nadwozia, który znajduje się w dowodzie pojazdu. 

Całość powinny uzupełniać dane na temat rodzaju wyposażenia, rodzajów płynów eksploatacyjnych, a w przypadku aut z instalacją LPG także homologacji. Uzupełniające informacje można dodać również w załączniku do umowy najmu samochodu.

Wysokość i termin spłaty oraz wykaz przedmiotów

W umowie najmu samochodu ma też znajdować się spis przedmiotów i dokumentów, które zostaną przekazane najemcy wraz z samochodem. Lista może obejmować np. klucze do pojazdu, dowód rejestracyjny czy polisę ubezpieczeniową.

Ważne jest dodanie zapisu o wadach mechanicznych, rysach karoserii czy innych cechach charakterystycznych pojazdu przed oddaniem go najemcy. Dzięki temu nie dojdzie do nieporozumień związanych z egzekwowaniem opłat, choćby za uszkodzenie nadwozia lub wystąpienie poważniejszej awarii samochodu. Całość ma uzupełniać deklaracja wynajmującego, że pojazd nie ma ukrytych wad i jest sprawny.

Kwestie związane z rozwiązaniem umowy

Dokument powinien regulować także rozwiązanie umowy. Określa się zatem termin uwzględniający okres wypowiedzenia i przekazania pojazdu z powrotem wynajmującemu.

Czy prawo jasno wskazuje, jakie informacje ma zawierać umowa?

Zawartość umowy najmu samochodu sporządzonej na piśmie nie jest dokładnie warunkowana ustawą. Jedynie Kodeks cywilny określa strony, wyróżniając wynajmującego i najemcę. Aby dokument był ważny, trzeba go też własnoręcznie podpisać. Cała reszta informacji służy do dokładnego określenia zasad umowy najmu pojazdu i nie ma dokładnych zasad co do ich treści. Jednak nie musisz się zastanawiać, jak stworzyć taki dokument Wystarczy, że ściągniesz gotowy wzór umowy najmu samochodu z załączonego przez nas pliku!

Komercyjne umowy najmu samochodu – na co zwrócić uwagę?

Umowę najmu samochodu podpisuje się najczęściej w przypadku korzystania z usług firm komercyjnych. Na co zwracać uwagę przy ich podpisywaniu oprócz tego, co już omówiliśmy?

  1. Koniecznie trzeba sprawdzić dzienny limit przejechanych kilometrów. To ważne, ponieważ firma, od której wypożycza się auto, może pobrać dodatkową opłatę za przekroczenie takiego limitu. 
  2. Należy zweryfikować, czy wypożyczalnia wymaga zapłaty za sprzątanie samochodu po oddaniu, a także sprawdzić, czy warunkiem bezproblemowego oddania pojazdu jest pełny bak. Niekiedy za oddanie pustego zbiornika wypożyczalnia pobiera opłatę za napełnienie. Firmy stosują własne stawki, często wyższe niż standardowe.
  3. W kontekście bezproblemowego użytkowania samochodu z wypożyczalni istotną kwestią jest też ważne ubezpieczenie OC i NNW oraz AC i Assistance. Jeśli masz pewność, że pojazd obejmują wspomniane polisy, nie trzeba się martwić o wysokie koszty napraw w przypadku kolizji czy wypadku.
  4. Trzeba również zwrócić uwagę na stan techniczny pojazdu przed podpisaniem protokołu odbioru. Od momentu złożenia sygnatury za wszystkie naprawy, uszkodzenia czy inne kwestie związane z eksploatacją odpowiedzialność będzie ponosić wynajmujący. 

Kto może skorzystać z usług wypożyczalni?

Oferta wypożyczenia samochodu jest najczęściej proponowana osobom, które ukończyły 21 lat i mają prawo jazdy przynajmniej od roku. W momencie podpisywania umowy trzeba też przedstawić dowód osobisty i prawo jazdy. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości klienta. Aby uniknąć sytuacji, w której firma spróbuje wyłudzić pieniądze, wskazując, na przykład wyrządzone przez wcześniejszego klienta szkody na karoserii, warto zrobić własnym telefonem zdjęcia. W ten sposób udokumentujesz stan pojazdu przy odbieraniu go.

Umowa najmu samochodu – podsumowanie najważniejszych informacji

Umowa najmu samochodu nie jest dokumentem, który ma skomplikowaną strukturę. Na tej podstawie wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy pojazd do użytkowania przez wskazany okres. Druga strona musi przy tym płacić umówiony czynsz za korzystanie z auta, przestrzegając zasad ustalonych w umowie. Do tych zapisów należy choćby limit kilometrów. 

Dokument warunkuje również korzystanie z usług profesjonalnych wypożyczalni. Przed podpisaniem należy zwrócić szczególną uwagę na zasady użytkowania, odpowiedzialność za eksploatację i uszkodzenia samochodu.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: sierpień 2022