Do zbycia pojazdu niezbędna jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Współwłaściciel może być na przykład byłym małżonkiem lub wspólnikiem. Jak oba podmioty powinny się ze sobą rozliczać? Najważniejsze informacje znajdziesz u nas!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
 
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
 

Do pozbycia się auta potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży samochodu. Współwłaściciel powinien być poinformowany o transakcji, a także wyrazić na nią zgodę. W takim przypadku niezbędne jest działanie za porozumieniem wszystkich stron – dwóch lub więcej sprzedających i kupującego. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego artykułu!

Jakie dokumenty są niezbędne do wypełnienia formularza?

Przy wypełnianiu formularza trzeba się posługiwać informacjami z różnych dokumentów. Tylko w taki sposób zostanie, zgodnie z prawem, uzupełniona umowa kupna sprzedaży-samochodu – współwłaściciel musi przedstawić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, a także aktywną polisę OC. Do tego niezbędna jest odpowiednio skonstruowana umowa. Niektórzy sprzedający zastanawiają się, czy do podjęcia transakcji niezbędna jest obecność wszystkich osób zainteresowanych. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli i muszą oni wykazać obecność przy sygnowaniu papierów. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Ma to miejsce wtedy, gdy któryś ze wspólników postanowi skorzystać z usług pełnomocnika. W takiej sytuacji dokumenty może podpisać osoba upoważniona na podstawie umocowania.

Obowiązki sprzedających – co powinni zrobić po sfinalizowaniu transakcji?

Kiedy zostanie sfinalizowana umowa kupna-sprzedaży samochodu, współwłaściciel powinien poinformować o zbyciu pojazdu wydział komunikacyjny. Konieczne jest dotrzymanie terminu do 30 dni. Do obowiązków należy też nawiązanie kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym współwłaściciele kupowali polisę. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna sprzedaży samochodu. Współwłaściciel powinien też zachować sam dokument. Dzięki temu w prosty sposób będzie można uniknąć mylnego naliczenia mandatów, na przykład za przekroczenie prędkości.

Czy pojazd może zostać odsprzedany w części?

Co ciekawe, może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z dwóch współwłaścicieli samochodu odsprzeda swoją część mienia. Regulują to nawet konkretne przepisy, dokładnie art. 198 Kodeksu cywilnego. Według niego każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych podmiotów. Dlatego nie ma możliwości, żeby jeden z udziałowców kontrolował zakres posiadania drugiego. Warto jednak zauważyć, że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Jak prezentuje się sprawa sprzedaży samochodu w małżeństwie?

Inną interesującą kwestią jest transakcja podejmowana przez osoby w związku małżeńskim. Jakie znaczenie w takiej sytuacji ma umowa kupna-sprzedaży samochodu? Współwłaściciel, czyi żona lub mąż, może odsprzedać pojazd bez wiedzy drugiego.  W tym przypadku nie działają przepisy Kodeksu cywilnego, a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Według nich w momencie zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa. W tej sytuacji zgodnie z art. 36 § 2 Kodeksu każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Korelacji z tymi przepisami należy szukać w art. 37 Kodeksu. Wskazano w nim, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności związanych ze zbyciem, obciążeniem czy odpłatnym nabyciem nieruchomości. O zgodę należy poprosić również w przypadku zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub wydzierżawienia budynku, lokalu lub gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa. Oprócz tego akceptacja jednej ze stron jest potrzebna w przypadku dokonania darowizny z majątku wspólnego z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Czytając zapisy zarówno art. 36 § 2 i art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można zauważyć, że nie ma w nich mowy o sprzedaży samochodu. Dlatego ten rodzaj transakcji nie wymaga od małżonka wyrażenia zgody.

Czy małżonek może wyrazić sprzeciw dla sprzedaży auta?

Jednak mąż lub żona ma pewne możliwości, jeżeli chodzi o wyrażenie sprzeciwu wobec takiego zarządzania majątkiem wspólnym. Uprawnia ich do tego art. 361 § 1-2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim „małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka (…) Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.” Żeby móc skorzystać z tego prawa, któraś ze stron powinna zgłosić sprzeciw transakcji, a do tego poinformować o tym potencjalnego nabywcę pojazdu. Wspomnianych zawiłości prawnych można uniknąć w prosty sposób, decydując się na rozdzielność majątkową. Budując relację na zaufaniu, nie trzeba będzie egzekwować swoich roszczeń prawnie, bo nie będzie takiej potrzeby.

Jakie informacje powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Na samym początku powinna zostać wskazana data, miejsce zawarcia umowy, a także szczegółowe określenie stron umowy. Żeby zrobić to rzetelnie, niezbędne są takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • numer dowodu osobistego;
 • dane kontaktowe – numer telefony i adres e-mail.

Następny etap to jasne określenie, co jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży samochodu. Współwłaściciel powinien wskazać:

 • markę;
 • model;
 • rok produkcji;
 • numer silnika;
 • nadwozia i rejestracji;
 • bieżący stan licznika pojazdu.

Dalej przechodzi się do określenia ceny i sposobu płatności za samochód. Całość uzupełnia oświadczenie stron. Zawarte w nim wiadomości powinny określać, że pojazd stanowi własność wskazanych osób, jest wolny od praw oraz roszczeń osób trzecich, stan prawny i techniczny w momencie wydania jest zgodny z dokumentami załączonymi do umowy, a także, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe i egzekucyjne. Dzięki tym wiadomościom kupujący ma pewność, że dokonuje transakcji z rzetelnym sprzedawcą.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – o czym pamiętać?

Kluczową kwestią jest zgodność wszystkich ze stron co do sprzedaży pojazdu. Następny aspekt to określenie jasnego sposobu podziału pieniędzy, a także zadbanie o to, aby wszyscy wspólnicy byli obecni przy podpisywaniu umowy lub wyznaczyli do tego swoich pełnomocników. Odpowiednio przygotowując się do transakcji, będzie można uniknąć problemów wynikających z nieporozumień i zarobić pieniądze na sprzedaży samochodu.

Umów kupna-sprzedaży samochodu współwłaściciel – wzór

Umowa kupna sprzedaży samochodu, który ma kilku właścicieli nie różni się zbytnio swoją konstrukcją od standardowej umowy. Współwłasność samochodu ma wpływ jedynie na to, że umowa sprzedaży zawiera dane na temat kilku osób, a nie jednego sprzedającego. Sprawdź, jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie, zapoznając się z załączonym wzorem umowy.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
 
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
 

 

Najczęściej zadawane pytania – na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formalności?

Przechodząc do podsumowania, postaramy się objaśnić najważniejsze kwestie związane z umową kupna sprzedaży. Współwłaściciel powinien wyrazić zgodę na transakcję – dotyczy to każdej osoby, która posiada pojazd. Jeśli do tego nie dojdzie, samochód można odsprzedać wyłącznie w części przypisanej do konkretnego właściciela. Co ważne, dokumenty powinny być podpisane przez dwóch właścicieli. Na umowie kupna sprzedaży samochodu musi też się znajdować podpis obu osób. Następnym aspektem, jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Po wypełnieniu formalności, właściciele mają obowiązek przekazać takie dokumenty, jak dowód  rejestracyjny, kartę pojazdu, a także dowód wykupienia i opłacenia składek polisy OC. Każdy doświadczony kierowca, ale także i osoby, które po raz pierwszy decydują się na zakup samochodu, powinny mieć świadomość, że odpowiedzialność związana z uiszczaniem opłat za składki OC po nabyciu auta należy do nich. Ostatnie kwestie dotyczą samego kupna samochodu używanego. Należy sprawdzić stan techniczny auta, a także zweryfikować jego historię na podstawie numeru VIN. Jeżeli transakcji dokonuje młody kierowca, który nie ma odpowiedniej wiedzy do rzetelnej oceny stanu auta, to powinien poprosić o pomoc doświadczoną osobę lub po prostu dobrego znajomego, aby zminimalizować ryzyko zakupu trefnego pojazdu. Pamiętając o wymienionych aspektach przy podpisywaniu umowy kupna sprzedaży, będzie można nabyć odpowiednie auto.  

Archiwum: sierpień 2022